شامپانزه ها هم دچار بحران میانسالی می شوند ـ ترجمه

بر اساس تحقیقات جدید این تنها انسان ها نیستند که دچار بحران میانسالی می شوند.شامپانزه ها و اورانگوتان ها هم در دوران میانسالگی زندگیشان کمبود شادی و خوشحالی را تجربه می کنند.

الکسندر وایس''Alexander Weiss''روانشناس ارشد از دانشگاه ادینبورگ''Edinburgh''اسکاتلند معتقد است که در ظاهر تفاوت هایی وجود دارد ولی در بطن مسئله مشتراکی در این سه جاندار وجود دارد که آنها را به بحران سوق می دهد.
تیم تحقیقات از نگهداران بیش از ۵۰۰ شامپانزه و اورانگوتان در ۵ کشور خواسته بودند که پرسشنامه ای را درباره احوال تک تک حیواناتی که با آنها کار می کنند پر کنند،پرسشنامه شامل خل وخوی کلی،میزان علاقه حیوان به مسائل اجتماعی و میزان موفقیت دربه دست آوردن اهداف (مانند بدست آوردن رتبه مطلوب یا بدست آوردن منطقه مطلوب در داخل محوطه) بوده است.
در پرسشنامه از نگهبانان خواسته شده بود که خود را به جای حیوان تصور کنند و میزان خوشحالی خودرا درجه بندی کنند.


منحنی خوشحالی
وقتی تیم تحقیقات گراف نتایج را ترسیم کردند،آنها به یک منحنی آشنا برخوردند،که در اواسط دوره زندگی حیوان به پایین و در اواخر عمر دوباره به بالا حرکت کرده بود.
این همان شک منحنی یو''U'' واری بود که در چندین تحقیق رابطه سن و خوشحالی انسان ها نماین شده بود.
وایس می گوید:وقتی داده های جهانی را بررسی کنی این منحنی یو شکل را می بینی،در هر کشور با هم متفاوت است ولی معمولا بین ۴۵ تا۵۵ سالگی به قعر منحنی می رسی و دوباره با افزایش سن میزان شادمانی افزایش می یابد.فرضیات اجتماعی و محیطی تقریبا می تواند این منحنی شادابی را در دوره زندگی انسان شرح دهند، شاید وابسته به :تنظیم کردن توقعات ،رها کردن پشیمانی یا فقط مسئله مربوط به بدست آوردن چیزهای بیشتر در طول زندگیست.
ولیس:ما می گوییم یک قدم به عقب بداریم و به کل منظره بنگریم، آیااساس تکامل در این مسئله نهفته است؟ دانستن این پدیده مشترک بین انسان و میمون ها ،توضیحات روشنی را بیان می دارد.

تا تنور داغ است نان را بچسبان
اگرچه تصور عموم از بحران میانسالی به دلیل به دلیل بروز احساس افسردگی و نارضایی از مسیر زندگی ،منفی است، وایس معتقد است این ناراحتی روی دیگری نیز دارد.
در میانسالی هم انسان ها و هم شامپانزه ها نسبت به سنین جوانتر، معمولا دسترسی بیشتری به منابع دارند ، که باعث آسودگی بیشتر در بدست آوردن اهداف زندگی می شوند. شاید این احساس نارضایتی مسیر طبیعت برای انگیزه بخشیدن به ما است که تا تنور داغ است نان را بچسبانیم.
شاید احساس خوشایندی نباشد ولی مغز تو را فریب می دهد تا تورا در شرایط و موقیعت ات پیشرفت دهد.به تو هشدار می دهد که برخیزی و تا زمانی که دارای توانایی هستی تمام سعی خود را بکنی و من(وایس) معتقدم این پیام بسیار مثبت و قدرتمندی است.

مقابله با ریشه های بحران میانسالی
دانستن اینکه سراشیبی شادابی میانسالی طبیعی موقتی و بخشی از زندگی است برای انسان ها مقابله با این تجربه را راحت تر می کند.این می تواند به نگهبانان کمک کنند تا کیقیت زندگی شمپانزه ها را ارتقا بخشند تا با تشخیص سن مشخص شود که آنها به توجه و پیشرفت بیشتری نیازدارند.
وايس اخیرا بر روی ارتباط شخصیت و شادابی در انسان و شامپانره ها مطالعه داشته است و در نظر دارد تاثیر عواملی مثل رابطه جنسی و رتبه اجتماعی را نیز بسنجد.

وایس : امیدوارم این تحقیقات آگاهی ما را از اینکه با مطالعه بستگان حیوانی خود ،اطلاعات زیادی خواهیم یافت را افزایش دهد.نویسنده:Amanda Fiegl
ترجمه: خودم
منبع: وبسایت 
نشنال جئوگرافیک