کدام جانور می تواند 120 سال بدون آب زنده بماند،سرمای نزدیک صفر درجه مطلق و گرمای 150 درجه سانتی گراد را تحمل کند، در شرایط خلاء دوام بیاورد و حتی از پرتوهای کشنده گاما و ایکس جان سالم به در ببرد؟

جان سخت ترین موجود زنده زمین (ترجمه)

تنبل ها ( Tardigrades ) بی مهرگان ریزی هستند که در بزرگترین حالت 1/5 میلیمتر طول دارند و از چشمه های آب شیرین گرفته تا سکونت گاههای دریایی و از گلسنگ های باغ ها تا نوک بلندترین کوه ها ، در همه جا به وفور یافت میشوند، آنها پر طاقت ترین مخلوقات زمین هستند و به همین دلیل ، رکورددار زنده ماندن در انواع شرایط سخت و طاقت فرسا محسوب می شوند.

اکثر گیاه خوار و باکتری خوار هستند اما برخی از آنها گوشتخوار ( غارتگر ) هستند به عنوان مثال (Milnesium tardigradum)

جان سخت ترین موجود زنده زمین (ترجمه)

تنبل ها برای اولین بار در سال 1733 توسط جوهان آگوس ابریم هوزه (
Johann August Ephraim Goeze) در آلمان کشف شد اون این موجودات را ( kleiner Wasserbär) به معنی "خرس کم آب" گذاشت.
اسم ( Tardigrades ) به معنی آهسته رو "slow walker" در سال 1777 توسط لازارو پالانزانی (
Lazzaro Spallanzani) بر روی این موجود گذاشته شد.

جان سخت ترین موجود زنده زمین (ترجمه)

شرایطی که در آنها زنده می مانند.

-زندگی بدون آب نزدیک به 120 سال.
-تحمل دمای 272- سانتی گراد (نزدیک به صفر مطلق)
-زندگی در شرایط خلاء (در آزمایشی که در سال 2007 انجام شد Tardigrades به فضا برده شد و 10 روز دووم آورد)
-تحمل فشاری 6 برابر عمیق ترین گودال اقیانوسی (درازگودال ماریانا ) را تحمل کنند (6000 اتمسفر)
-تحمل دوزهای به شدت مرگ آور از اشعه ایکس و گاما ( 5,000 Gy از اشعه گاما) ( 5,000 Gy از یونهای سنگین ) ( 5 الی 10 gy میتواند برای انسان کشنده باشد.

جان سخت ترین موجود زنده زمین (ترجمه)

ترجمه و گرد آوری : M.B
منبع : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tardigrade
ایده : مجله دانستنیها