رفاه گاوهای شیرده
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
 
گاوهای شیرده در سیستم های بسیار متنوئی نگهداری میشوند . در سیستم های بسیار مکانیزه در تمام طول سال در اصطبل هستند و در نقطه مقابل ، در سیستم های باز گاوها همیشه در مرتع هستند . سطوح تولید گاوها نیز بسیار متغیر است ، اما در هر سیستمی ، مراقبت از گاوها حداقل 1 یا 2 بار در روز ، وقتی که برای شیر دوشی جمع میشوند صورت میگیرد . عوامل موثر بر رفاه به سیستم های مورد استفاده وابسته است ، ولی سوئ تغذیه اغلب ناشی از نیاز بالا به مواد مغذی برای تولی شیر است . این عوامل بر بیماری هایی که بیشتر در راستای بیماری های متابئلیکی میباشند ، موثر خواهد بود .
گرسنگی و سوئ تغذیه
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
گرسنگی تعادلی است بین تقاضا و مصرف مواد مغذی .
احتیاجات نگهداری ، تولید و رشد ونیز بازده جذب و متابولیسم مواد مغذی تعیین کننده میزان تقاضا است . گرسنگی معمولا" با وضعیت انرژی تعیین میشود ، اگرچه گرسنگی های خاص بر مواد مغذی دیگر مثل سدیم که کمبودشان رایج است ، نیز وجود دارد . احتیاجات گاوهای شیری اهلی یه مواد معدنی در نتیجه افزایش توان تولید شیرشان به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است . این افزایش تولید ، نیاز گاوبه استراحت را نیز افزایش میدهد و به طور غیر مستقیم در کوتاهی عمر اغلب گاوهای پر تولید در گله های شیری دخیل است .
 
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
احتمال ابتلا به ورم پستان ، لنگش ، بماری کبد چرب ، هیپو کلسیمی ، اسیدوز ، کتوز ، و بسیاری از بیماری های دیگر با تولید شیر رابطه ی مستقیم دارد . در نتیجه تعداد متوسط دوره های شیردهی در اکثر کشورهای توسعه یافته تنها 3 تا 4 دوره در مقایسه با بش از 10 دوره در گاوهای اصلاح نشده و رها شده در طبیعت است .
البته نباید فراموش کرد که تا قرن بیستم ، که ابداع روش های جدید نگهداری از علوفه امکان دسترسی به غذای با کیفیت بالا به مقدار کافی را فراهم کرد ، گرسنگی در طول ماه های زمستان امری معمول بود . حتی تا دهه 1950 ، در گله های گاوشیری انگلستان ، مرگ و میر قابل ملاحظه ای در طی ماه های زمستان به دلیل تغذیه ناکافی رخ میداد . علوفه خشکی که در اختیار گاوها قرار داده میشد از کفیت پایینی برخوردار بود و غذا های متراکم به دلیل اینکه برای تغذیه انسان ها مورد نیاز بود ، معمولا" در دسترس نبود . اگرچه با افزایش استفاده از کودهای مصنوئی در نیمه دوم قرن بیستم ، امکان تولید علوفه افزایش بسیاری یافت . این افزایش تولید همراه با توسعه روش های مکانیزه نگهداری و تغذیه سیلاژ ، امکان نگهداری گاوها را در سطح مناسبی از تغذیه در زمستان فراهم آورد . استفاده از علوفه ی تخمیر شده به عنوان بخش عمده ی خوراک در تغذیه نیز ، برای سلامتی گاوها خالی از خطر نیست . این خطرات به دلیل وجود میکرو ارگانیزم های نامطلوب ، مانند لسیتریا ، انتروباکتریا ، کلستریدیا و کپک ها ، مواد شیمیایی نامطلوب مانند مایکو توکسین ها و اسیدیته بیش از حد است .
بهبود توانایی تغذیه گاوها در زمستان ، امکان زایش گاوها در پاییز را فراهم نموده است .
در پست بعدی خواهید خواند : بیماریها
Resigzed Image Click this bar to view the full image.