دامپزشکان بر این باورند که اسبها قادر به استفراغ کردن نیستند و این چیزی است که به آنها در دانشکده دامپزشکی آموخته اند.
اسبها دارای یک رشته عضلات در اطراف مری هستند. جائیکه مری به معده میرسد.
این رشته عضلانی در اسبها بسیار پرکار تر است تا در بدن ما انسان ها.
همانند یک دریچه یکطرفه غذا به آسانی مسیر خود را از مری به معده طی میکند. در آنجا این رشته ی عضلانی غذا را به سمت پایین فشار میدهد و مسیر غذا را برای بازگشت مسدود میکند.

انسانها و اسب ها از این نظر باهم تفاوت دارند چون رشته عضلانی آنها واقعا کار میکند. انسانها قادر به بالا آوردن هستند اما اسبها از نظر فیزیک بدنی نمیتوانند و این به خاطر قدرت بالای این رشته عضلات است.
همچنین در بدن اسب جائیکه مری و معده به یکدیگر میرسند از نظر زاویه ای طوری طراحی شده که در زمانی که معده اسب نفخ کرده کمک شایانی به عملکرد این عضلات میکند. طی این فرآیند دیواره معده به رشته عضلانی فشار می آورد و دریچه مری را هرچه کامل تر میبندد.
اگر غذای خورده شده از معده خارج و به مری برسد اسب با خطر مرگ مواجه می شود. یا در همان لحظه یا پس از گذشت ساعاتی اسب میمیرد.این دلیل آن است که چرا اسبها نمیتوانند استفراغ کنند. 

منبع :wonderquest.com
ترجمه :بهنوش انصاری