کسانیکه اسب نگهداری می کنندمعمولا" سعی میکنند نکات کاربردی و جالب در مورد اسب از اینطرف ،آنطرف جمع آوری کنندو به خاطر بسپارند. در ذیل چند واقعیت در مورد اسب ها می خوانیم که ممکن است تا بحال نشنیده باشید.
1-می توانید بگویید که اسب به کجا نگاه می کند؟
بیشتر مواقع گوش اسب ها به سمتی که به آن نگاه می کنند می چرخد.اگر گوش اسبی به سمت های مختلف می چرخد این احتمال وجود دارد که به دو نقطه ی مختلف در عین حال نگاه میکنند.2- نمی توانید دماغ اسب را ببندید.
اسب ها نمی توانند از دهان نفس بکشند.فقط می توانند از راه بینی تنفس کنند.پس اطمینان حاصل کنید که هیچ وقت راه بینی اسبتان بسته نیست
.3
- همه ی اسب های اصیل یک روز تولد دارند.

اسب های اصیل علیرغم روز اصلی که به دنیا آمده اند،همه یک روز اول آگوست در استرالیا و ژوئیه در بقیه نقاط،تولد دارند.یعنی اسبی که در روز کریسمس به دنیا آمده است اولین تولد خود را هفته ی بعد در سال جدید جشن میگیرد.4-یک طرف کوتاه تر از طرف دیگر است
یک سمت اسب ها نیز مانند انسانهاکوتاه تر از سمت دیگر است با توجه به سمتی که معمولا" به آن تکیه میکنندمی توان گفت کدام سمتشان کوتاه تر است.4-بعضی از نژادها از بقیه بردبارترن
نژاد ترکمن AKhal-Tekeمیتواند چندین روز بدون خوردن آب تحمل کند
.5- خوابیدن پر هزینه تر است
اسب ها در مواقع دراز کشیدن انرژی بیشتری نسبت به وقتی که ایستاده اند مصرف می کنند.