غرق شدن (drowning)هر چند گربه ها از آب متنفرند ولی شناگران خوبی هستند. در برخی از موارد گربه ها داخل استخر، رودخانه یا برکه ها غرق می شوند. غرق شدن به علت قرار گرفتن در زیر آب، تقلای شدید و استرس شدید در گربه ها ایجاد خواهد شد.آن چه شما و دکتر دامپزشک می توانید انجام دهید :


1. در صورت غرق شدن در آب گربه نیاز به اقدامات خاص اورژانسی دارد و لازم است او را به نزدیکترین مرکز دامپزشکی منتقل نمایید.


2. با گرفتن پاها و آویزان کردن گربه و تکان دادن او به صورت پاندولی آب داخل ریه ها را خارج کنید، با قرار دادن گربه در روی سطح زمین به طوری که ناحیه ی سر پایین قرار گیرد مجرای تنفس را از نظر انسداد بررسی نمایید. سپس با اطمینان از باز بودن برای تنفس با قرار دادن گربه به پهلوی راست ناحیه سینه را به آرامی فشار دهید و این کار را تا شروع تنفس ادامه دهید.


3. پس از اطمینان از انجام تنفس طبیعی گربه را در یک حوله و محل گرم و خشک قرار دهید و اقدامات لازم در مورد بروز شوک را انجام دهید. پس از انجام اقدامات فوق برای انجام درمان های بعدی با دکتر دامپزشک مشورت نمایید.


ادامه دارد ....


منبع: برگرفته از راهنمای بهداشت ، نگهداری و تربیت گربه


مترجم : دکتر مهدی مرجانی