دوستی Georgia یک تمساح 9 ساله با Myrtle لاکپشت 15 ساله نیز باز هم یکی از آن دوستی های غیر عادی به شمار میرود.
تمساح به دوست خودش لاکپشت اجازه میدهد تا بر پشتش سوار شود و او را بر روی آبهای رودخانه سواری میدهد.
Georgia کاملا بر خلاف طبیعت خود رفتار میکند در حالی که این لاکپشت میتواند یک پیش غذای مناسب برای او باشد.
آنها در کارولینای جنوبی در آمریکا زندگی میکنند و دوستی آنها قدمتی 4 ساله دارد.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.Resigzed Image Click this bar to view the full image.