خانواده: Melanotaeniidae
دسته: ماهیان رنگین کمان
زیستگاه: استرالیا – دریاچه ی کوروموی، شبه جزیره ی ووگلکوپ، ایریان جایا، اندونزی
خلق و خو: صلح جو
تغذیه: همه چیز خوار؛ در طبیعت اغلب از حشرات تغذیه می کند. اما در اسارت تقریبا تمام غذا ها را می خورد.
نگهداری: به مانند اغلب ماهیان رنگین کمان دیگر؛ پوشش گیاهی سنگین در آکواریوم را ترجیح می دهد، همانگونه که زیستگاهش در طبیعت گیاهان فراوانی دارد. آب تمیز و پاک با جریان کم را ترجیح می دهد. زیرا یکی از ماهیان رنگین کمانی دریاچه ایست و با ماهی های رودخانه ای تفاوت دارد.
اسیدیته (pH): بین 6.5 تا 7.5
دما: 24 تا 26 درجه ی سانتی گراد
سختی: 12 تا 16 dH
سطح شنا: میانه و سطح آب
تعیین جنسیت: رنگ نر ها آبی تا بنفش است و در میانه ی بدن خود یک خط سیاه دارند. برخی از آنها نقره ای و خال خالی اند. همه ی آنها دم قرمزی دارند. ماده ها کم رنگ ترند. همچنین در نر ها، اولین باله ی پشتی، به باله ی دوم می رسد و از آن عبور می کند؛ در حالی که برای ماده ها اینگونه نیست و فقط در برخی از ماده های درشت تر، باله ی پشتی اول به دومی می رسد اما از آن عبور نمی کند.
تولید مثل: این ماهی ها مانند اکثر ماهیان رنگین کمان دیگر تولید مثل می کنند. با استفاده از گیاهان طبیعی، به آسانی تخم ریزی می کنند. از آنجایی که والدین تخم ها را می خورند، بهتر است پس از تخم ریزی آنها را جدا کنید. تخم ها را در تانکی با جریان آب کم قرار دهید، زیرا لارو ها در برابر جریان زیاد مقاومت کمی دارند. لارو های تازه هچ شده را با غذا های بسیار کوچک مانند اینفوزیا و APR تغذیه کنید. لارو های کوچک، حتی غذای پولکی خورد شده را نمی توانند بخورند و تخم میگوی تازه هچ شده نیز برای آنها بزرگ است تا جایی که ممکن است لارو ها را بخورند.
رنگ های اصلی: آبی، قرمز، سبز


معرفی ماهی رنگین کمان دریاچه ی کومای (Melanotaenia parva)


منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد