کارشناسان آلمانی ادعای نویسنده‌ای انگلیسی را مبنی بر کشف علاقهفرانتسکافکابه تصاویر هرزه را رد کرده و آنرا خلاف واقعیت دانستند.

به گزارش فارس، به نقلاز روزنامه گاردین چاپ لندن، جیمز هاوس نویسنده و محقق آثار «کافکا» در کتابی که منتشر کرده، مدعی شده که کافکا اشتراک مجله‌ هرزه‌ای بوده و آن را مرتبمطالعه می‌کرده است.

هاوس،سال‌ها آثار این نویسنده آلمانی‌زبان را مطالعه کرده است و نتیجه تحقیقات خود را درکتاب جدیدی منتشر کرده است اما محققان و نویسندگان آلمانی به شدت با ادعای اومخالفت کرده‌اند و آن را خلاف واقعیت دانسته‌اند.
رسانه‌های ادبی آلمان از مجله نشریه اشپیگل بهخاطر انتشار این کتاب به شدت اعتراض کرده‌اند.
جیمز هاوس معتقد است که کافکا سال‌ها دو مجله هرزه را اشتراک بوده و آن‌ها را در قفسه‌ای مخفی در اتاقش نگه‌داری می‌کرده است.
کلاس وگنباخ متخصص معروف آلمانی آثار کافکا دربارۀ این ادعا به فراکفورترآلماینر گفت: این مرد دیوانه است. او هیچ چیزی درباره نوشته‌های کافکا نمی‌دانداما طوری این کتاب را نوشته که انگار همه‌چیز را درباره اومی‌داند.

همچنین رینراستاچ زندگی‌نامه‌نویس کافکا در همین باره اظهار نظر کرده و گفته است: این ادعاتنها حقه‌ای تبلیغاتی است. هیچ کس کافکا را آدم مقدسی نمی‌داند اما این ادعا کاملاخلاف واقعیت است.

جیمز هاوس فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است و در همین دانشگاه نیز تدریس می‌کند و دربارهجنجال‌های اخیر معتقد است که هیچ‌کدام از منتقدان آلمانی کتابش را نخوانده‌اند وتنها او را متهم کرده‌اند.

هاوس همچنین به گاردین گفت: من نمی‌گویم که این موضوع کشف من است اماواقعا شگفت‌انگیز است که در هیچ یک از زندگی‌نامه‌های آکادمیک کافکا به این موضوعاشاره نشده است. به نظر من این یک سانسور هوشیارانه از جانب نویسندگان و منتقدانکافکا است.

کتاب جیمزهاوس درباره کشف علاقه شدید کافکا به تصاویر هرزه با مخالفت بسیاری از هواداراناین نویسنده در سراسر جهان روبه‌رو شده است.