گربه کانادایی با جذب 350 محصول کانادا در پرشین پتبعد از مدت ها مجدد خاک گربه کانادایی با کیفیت فوق العاده از امروز در سه سایز در پرشین پت موجود میباشد 

((((((خاک گربه کانادایی 6 کیلویی)))))))


گربه کانادایی با جذب 350 محصول کانادا در پرشین پت این محصول بنتونیت سفید میباشد . و بهترین و پرفروش ترین خاک گربه اروپا میباشداین خاک 
گربه کانادایی با جذب 350 محصول کانادا در پرشین پت


با اسانس بسیار خفیف پودر بچه بدون هرگونه داست ( غبار ) دانه بندی 3 میلی متری و جذب 3.5 برابر خود . با قابلیت کلوخ شوندگی بسیار عالی و سریع و انی میباشد گربه کانادایی با جذب 350 محصول کانادا در پرشین پت
این خاک گربه کانادایی با جذب 350 محصول کانادا در پرشین پت


از معادن کانادا بوده و انتی باکتریال میباشد .خاک کانادایی بدون ایجاد حساسیت برای گربه ها
گربه کانادایی با جذب 350 محصول کانادا در پرشین پت

میباشد 


این خاک گربه هم برای گربه های بالغ و هم گربه های کوچک گربه کانادایی با جذب 350 محصول کانادا در پرشین پت


مورد استفاده میباشد