تبر ماهی 

شگفتی های اقیانوسی!دانشمندان برای یافتن این ماهی کوچک و ترسناک باید به اعماق اقیانوس بروند. قفسه سینه تبر ماهی به نوعی تداعی کننده تیغه تبر و درخشش نقره ای و سرد فلز است. البته نام این ماهی عجیب تا حدودی فریبنده بوده زیرا با طول حدود 13 سانتیمتر، گونه ای مرگبار محسوب نشده و تنها از ظاهر بسیار وحشتناکی برخوردار است. حباب ماهی شگفتی های اقیانوسی!ظاهر شل و ژلاتینی حباب ماهی طی چند سال گذشته توجه میلیون ها نفر را به سوی خود جلب کرده است. حباب ماهی به عنوان یکی از زشت ترین موجودات جهان شناخته می شود. از آن جایی که حباب ماهی در نزدیکی بستر اقیانوس ساکن است، شکل ظاهری آن برای تحمل فشار بالای آب تکامل یافته است. 

ماهی نیش دندان 

شگفتی های اقیانوسی!به رغم ظاهر تهدید آمیز و ترسناک، ماهی نیش دندان به واسطه بینایی ضعیف خود بی خطر است. نسبت به اندازه کلی بدن، ماهی نیش دندان یکی از بزرگترین دندان ها را در میان ماهی های اقیانوس به خود اختصاص داده است. برای آن که شانس برخورد با یکی از آنها را داشته باشید باید به عمق 16 هزار و 400 فوتی دریا سفر کنید. 

خیار دریایی 

شگفتی های اقیانوسی!خیار دریایی از جمله خارپوستانی محسوب شده که توجه انسان را به سوی خود جلب می کند. بدون مغزی واقعی و هر گونه اندام های حسی ظاهری، این جاندار از ظرفیت هوشی تقریبا مشابه با خیار برخوردار است. با این وجود، خیار دریایی نقشی حیاتی در زیست بوم اقیانوسی ایفا می کند زیرا به بازیافت مواد مغذی و مصرف آن چه جریان آب در مسیر این حیوان قرار داده، می پردازد. سطوح کلاژنی انعطاف پذیری بالایی به بدن خیار دریایی داده است. 

کوسه گابلین 

شگفتی های اقیانوسی!کوسه گابلین که از سوی برخی دانشمندان به عنوان "فسیل زنده" شناخته می شود، یکی از مرموزترین و عجیب ترین موجودات اعماق اقیانوس محسوب می شود. تنها بازمانده خانواده 125 میلیون ساله کوسه ها، به واقع منحصر به فرد و زشت است. از ویژگی هایی برجسته آن می توان به آرواره بیرون زده و پوزه بلند و پهن اشاره کرد. 

حلزون زبان فلامینگویی 

شگفتی های اقیانوسی!حلزون زبان فلامینگویی در اقیانوس اطلس و آب های کارائیب ساکن است. این حیوان از موجودات سمی تغذیه کرده و آسیبی نمی بیند. در حقیقت، این حلزون سم را جذب کرده و خود را به یک شکارچی سمی مبدل می سازد. رنگ های زنده و طرح های روی بدن به نوعی علائمی هشدار دهنده برای دوری از حلزون زبان فلامینگویی محسوب می شوند. 

ماهی ماهیگیر 

شگفتی های اقیانوسی! ماهی ماهیگیر یکی از جذاب ترین و عجیب ترین موجودات شناخته شده تاکنون است. این حیوان نه تنها به واسطه تکنیک مکارانه خود در شکار مشهور شده (زائده روی سر که در نقش طعمه عمل 

می کند)، بلکه به واسطه رابطه ماهی های نر و ماده نیز شناخته شده است. ماهی های نر پس از یافتن ماهی ماده پوست آن را گاز گرفته و از این مرحله زندگی ماهی نر به میزبان ماده وابسته 

خواهد بود زیرا سیستم گردش خون در آنها به اشتراک گذاشته می شود.