بارداري گربه ممكن است برنامه‌ريزي شده باشد يا ميتواند بدون آگاهي شما اتفاق بيفتد. بارداري گربه ماده زماني ميتواند باشد كه او در دوره فحل است. رفتار گربه در دوران فحل تغيير ميكند و او اگر با گربه نري برخورد داشته باشد به احتمال زياد باردار ميشود.


محدوده‌ي علائم بارداري گربه از تغييرات فيزيكي گرفته تا تغييرات رفتاري است. بارداري به طور متوسط 9 هفته طول ميكشد و برخي علائم بارداري زودتر از هفته‌ي دوم يا سوم قابل مشاهده خواهد بود.توقف ناگهاني دوره فحلي
اگر گربه ماده در دوره فحلي است و جفت‌گيري كرده است او باردار خواهد شد و در اين صورت دوره‌ي فحلي متوقف خواهد شد.


دوره‌ي فحل گربه يك يا دو بار در سال است، اما اگر جفت‌گيري نكند ممكن است او 2 هفته دوره‌ي فحلي داشته باشد (بین 2 تا 4 هفته) . اگر شما متوجه شديد كه اين مسئله ديگر رخ نميدهد واضح است كه گربه باردار است.
تورم و حساسيت سينه‌ها
نوك سينه‌هاي گربه‌ي باردار متورم و نسبت به لمس كردن حساس خواهد شد. اين يكي از اولين علائم بارداري است. همچنين ممكن است سينه‌ها تغيير رنگ دهند و به رنگ صورتي تبديل شوند.
استفراغ
گربه‌ها در مراحل اول بارداري ممكن است حالت تهوع صبحگاهي داشته باشند. ممكن است مرحله‌ي استفراغ بيش از 3 يا 4 هفته طول بكشد.تغييرات در اشتها
در مراحل اوليه بارداري، ممكن است گربه بدليل حالت تهوع دچار كم اشتهايي شود، بعد از 3 يا 4 هفته شما متوجه افزايش اشتهاي گربه‌تان خواهيد شد.
رفتار مهربان (رفتار مادرانه)
رفتار گربه باردار تغيير خواهد كرد. در دوره فحلي، گربه نسبت به صاحبش سردتر و غير صميمي تر ميشود و حتي ممكن است تهاجمي شود.


بعد از رخ دادن بارداري، به خصوص اواخر آن، گربه بسيار مهربان خواهد شد. او صورت خود را به پاهاي شما، پت‌هاي ديگر، اثاثيه منزل، ديوارها يا اسباب بازيها خواهد كشيد. همچنين او شروع به آماده كردن محلي براي بچه گربه‌ها در هفته‌ي آخر بارداري خواهد كرد.


اطمينان حاصل كنيد كه شما به گربه‌ي باردار به همان اندازه كه او نياز دارد محبت و مهرباني بيشتري ابراز ميكنيد.
بزرگ شدن شكم
بعد از گذشت 4 يا 5 هفته از بارداري، شكم گربه‌تان بزرگتر خواهد شد. بچه ‌گربه‌هاي توده مانند را ميتوان با لمس شكم احساس كرد. اگر سونوگرافي انجام شود، بچه گربه‌ها قابل مشاهده خواهند بود و دامپزشك ميتواند تعداد آنها را تعيين كند.my-cat-pregnant-jpg


جستجوي حريم خصوصي و خلوت
نزديك به اواخر بارداري، گربه به دنبال پيدا كردن حريم خصوصي خواهد بود و پنهان خواهد شد. او اتاقي ساكت و آرام ميخواهد جايي كه در آن شروع به ساختن لانه‌اي براي بچه گربه‌ها كند.


به طور معمول، براي اثبات اينكه گربه باردار است نياز نيست به دامپزشك مراجعه كنيد چون علائم به اندازه‌ي كافي بايد روشن و آشكار باشد.

اگر شما متوجه علائم هشدار دهنده مانند خونريزي يا استفراغ بيش از حد ميباشيد ضروريست كه با دامپزشك مشورت كنيد.

توجه و مراقبت ويژه در سراسر دوران بارداري گربه‌تان داشته باشيد.
او نزديك به اواخر بارداري نياز به غذاي بيشتري دارد و بايد غذاي بچه گربه‌ها را دريافت كند.گربه‌ي شما ميتواند هر جايي در محل مورد پسند، بين 60 تا 67 روز بعد از باردار شدن بچه‌ها را متولد كند.

rotate-jpg


((با تشكر از راهنماييهاي بسيار ارزشمند ادمين عزيز))

ترجمه: خاله‌ي شاني