ضربان قلب نرمال بچه گربه چه ميزان است؟

ضربان قلب بچه گربه تندتر از قلب يك گربه بالغ است. تشخيص بالا يا پايين بودن غير عادي ضربان قلب ميتواند به تشخيص بيماري‌هاي قلبي يا مسائل سلامتي و بهداشتي كمك كند.

ضربان قلب گربه بالغ
ضربان قلب نرمال براي گربه بالغ بین 120و 140تپش در دقیقه است.


اگرگربه تحت فشار و استرس باشد ضربان قلب افزایش خواهد یافت.

به عنوان مثال ،دركلينيك دامپزشکي ضربان قلب تا بالاي 30تپش در دقیقه افزایش خواهد يافت.

هنگامی که گربه در حال استراحت است، ضربان قلب ممکن است پایین تر از حد نرمال باشد.


همچنين بيماري قلبي دليل افزايش ضربان قلب خواهد بود.


ضربان قلب بچه گربه
ضربان قلب نرمال بچه گربه ميتواند در حدود 200 تا 260 تپش در دقيقه متغير باشد. همچنين، اگر بچه گربه خواب است، نبض ممكن است پايين‌تر باشد. در حاليكه موقعيت‌هاي استرس زا موجب ضربان قلب سريع‌تر مي‌شود.

ضربان قلب بچه گربه ممكن است با احساس تپش قلب در قفسه سينه‌اش محاسبه شود. با اين حال، با توجه به ميزان سرعت، شما قادر به گرفتن نبض او نخواهيد بود اما دامپزشك ميتواند به راحتي آن را محاسبه كند.

ترجمه: خاله‌ي شاني