شهرداری Lysychansk که شهری است در شرق یونان به پیش باز جام مسابقات فوتبال اروپا که قرار است در سال 2012 در اوکراین برگزار شود رفته ، و اقدام به زنده سوزاندن سگ و گربه ها می کند.

ماموران شهرداری Lysychansk ابتدا سگ ها و گربه های ولگرد را با شلیک گلوله زخمی می کنند و یا می کشند. سپس جسد نیمه جان آنها را درون اجاق های بزرگی که به صورت سیار بر روی ماشین های مخصوص حمل می شوند می اندازند و می سوزانند و به خاکستر تبدیل می کنند. این درحالی است که بسیاری از مشاهدات مردی حاکی از این است که بسیاری از سگ ها و گربه ها درحالی درون این اجاق ها انداخته می شوند که هنوز کاملا زنده هستند. درجهء حرارت اجاق ها 900 درجه سانتیگراد هست و گربه ها و سگ ها را در کمتر از چند ثانیه به مشتی خاکستر تبدیل می کند. شهرداری Lysychansk اعلام کرده که این اقدام در راستای زیبا سازی شهر و آماده سازی شهر برای برگزاری مسابقات فوتبال جام اروپاست که در 2012 قرار است در اوکراین برگزار شود.

شهرداری Lysychansk مبلغی حدود 20.500 یورو صرف خرید این اجاق های سیار و ماشین های حمل آن ها کرده. حامیان حیوانات اوکراینی معتقدند با این مبلغ کلان میشد هزاران هزار سگ و گربهء بی خانمان را اخته کرد و به این ترتیب جمعیت این حیوانات را به روشی انسانی کنترل کرد. شهرداری Lysychansk اعلام کرده که بعد از کشتن تمام سگ ها و گربه های خیابانی این شهر ، این اجاق ها را به دیگر شهرهای اوکراین ارائه خواهد کرد تا در راستای زیباسازی شهرهای دیگر هم مورد استفاده قرار بگیرند.