Follow Us
facebook twitter blog google

ریشه » سگ » تربیت سگ  » سگ

متن کامل خبر

تربیت سگ های نگهبان

بهترین سگ های نگهبان آنایی هستن که قوی و فرمانبردار باشند. بهتر است که بدین منظور از نژادهای بزرگ و باهوش که به خوبی تربیت می شوند انتخاب شوند. این سگ ها به غیر از صاحبشان برای سایر افراد هراس و ترسناک هستند و طوری تربیت می شوند که اشخاص مضنون را به سرعت و به شدت ساقط می کنند. تربیت را باید از زمان تولگی حیوان اغاز نمود. بعضی از سگ ها ذاتا مهاجم و بی باک هستند لذا از این سگ ها به عنوان سگ های نگهبان استفاده می شود. سگ های نژاد Rottweiler  قوی و عضلانی بوده و در عین حال با هوش و زرنگ هستند. از این سگ ها جهت حفاظت از کیسه های پول قصابان بعد از فروش گاو هایشان استفاده می شده. هوش و ذکاوت و فرمانبرداری در عین قدرت بدنی بالا، سگ های مذبور را به عنوان سگ های نگهبان خوبی مطرح کرده است که باید به خوبی تربیت شوند و ماهرانه نیز اداره شوند. نژاد ژرمن شپهر از سال 1920 میلادی مورد توجه قرار گرفت. این حیوان با وفا و دوست داشتنی است و از هوش بالایی برخوردار است لذا علاوه بر اینکه راهنما و سگ خانگی خوبی است نگهبان مناسبی نیز هست.

در ترکیه سگ  Kuvasz  موسفید، سگ نگهبان و شکاری خوبی است که به اسانی تربیت می شود و خستگی ناپذیر می باشد. معادل ترکی نام این سگ نگهبان می باشد که توسط ارتش و پلیس این کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

سگ های جنگجوی دیگری که به عنوان سگ نگهبان مورد استفاده قرار می گشرند  Dogue de Bordeoux  می باشد، که سالها پرورش، آنها را به سگ های مهربانی تبدیل کرده است. بدون اینکه در قابلیت نگهبانی انها نقصانی ایجاد شود. سگ های نژاد  Boxer بر خلاف ظاهر خشنشان مهربان و با وفا هستند و به عنوان سگ نگهبان و پاسبان استفاده می شوند. سگ های فوق طبیعتا بازیگوش و قوی هستند لذا باید با وجود گرایشهای خشنشان به خوبی تربیت شوند. این سگ ها در ابتدا به دلیل طبیعت مهربان و وفادارشان به عنوان سگ های ورزشی استفاده می شدند. این سگ ها به ورزش و تمرین زیادی احتیاج دارند که باید در خارج از خانه انجام شود.

سگ های دوبرمن به طور ذاتی از همان زمان تولگی مهاجم هستند و دندانهای عریان انها ظاهر ترسناکی به آنها می دهد. خوی انها در عین فرمانبرداری و وفاداری، این سگ ها را در صورت تربیت درست به عنوان سگ های نگهبان خوب مطرح می کند.

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

اطلاعاتی

تعلیم

تغذیه

توله

پرورشگاه

تربيت

اسپری

بهترین

فیلم

وپرورش

مخصوص

بازیگوش

اسامی

مراکز

دانلود

مقدمه

انواع

داری

گرگی

پرورش

هــــا

راهنمایی

بچه

قوی

انلود

خريد

دوبرمن

لوازم

شکاری

تربیت

تربیتی

آب

شكاري

مقاله

معرفی

متولد

کوچکترین

مقالات

یابی

جهت

100

سگهای

عکسهای

وسايل

فروش

تصاویر

خرید

گارد

غذا

باره

مهاجم

تخصصی

نکاتی

داروهای

گری

محل

دین

اطلاعات

کتابهای

مشخصات

کشور

سايتهاي

پت

دوبر

خارجی

اموزش

كليدي

طرز

تشويقي

موبایل

دزد

جیبی

سگه

اصول

ژرمن

مورد

تصویری

وسایل

بگير

مکانیزم

فهرست

گالری

تمرین

مرغ

پدر

دامپزشکی

کامل

گیرنده

خانه

کلیپ

باغ

وفا

نژاد

هاسکی

pdf

نحوه

ظرف

روشهاي

شیوه

خوبی

درتهران

جامع

خوب

کتاب

نگهداري

ترکیه

بان

من

چگونگی

مراحل

راهنمای

خانگی

رایگان

پلیس

تعليم

گرفت

ناپذیر

فروشی

قرار

-

راههای

نگهبانی

گرگ

حمله

شرایط

بـه

اصفهان

ترین

نکات

تبدیل

سگهاي

بـا

وحشی

ارتش

تهاجمی

است

استفاده

بهترين

خطر

ی

ویدئو

معمولی

راه

مقدماتی

بيماري

ماده

اوليه

تازه

راهنماي

خستگی

قیمتش

فرمان

طرح

Rottweiler

روش

سگ

معادل

خصوصیات

روشهای

س

بردار

معمولي

مجوز

ترسناک

آموزش

نكات

شهرستان

مهدی

یکــــــ

نام

ديده

توسط

علمی

اولیه

طریقه

بزرگ

نگهداری

عکس

متداول

باشد

پرشین

لباس

نگهبان

عنوان

بدرد

منزل

شيراز

ترکی

سگها

مهم

مریضی

tabid

آکیتا

گنده

توپ

جرمن

راهنمايي