ازمایشات حیوانی
بخش اول : ازمایشات حیوانی 
ازمایشات حیوانی,تحقیقاتی که بر رویه حیوانات "زنده" انجام میشود,و یا بطور خلاصه ازمایش از حیوانات به جای انسان.
(هرچند بعضی از ازمایشات فقط برای شناختن جسمی که مورد ازمایش قرار میگیرد انجام میشود.مانند هوش موش و یا قدرت بدنی شامپانزه یا قریضه شکار ببر یا عقاب)
این تحقیقات ها معمولا در, دبیرستان ها , دانشگاها , کالج ها , بعضی از صنایع تولیدی , مزارع دارویی , موسسات دفاع(سلاح های بیولوژیکی و یا شیمیایی مانند گاز خردل)
و ..... که یا برای منافع شخصی(سود و تست اختراعاتی که برای انسان ها است) و یا برای شرکت ها و صنایع دیگر(مانند دانشگاه اکسفورد)
این ها شامل , پزوهش خالص همچون وضعیت ژنتیک,تکامل زیست شناسی , مطالعات رفتاری, و همچنین تحقیقات کاربردی مانند تحقیق زیست پزشکی 
تست مواد مخدر(بیشتر داروهایی روان گردان و یا مواد مخدرهای صنعتی) و تست های سم شناسی و در اخر تست های لوازم ارایش!
بعضی از حیوانات هم برای اموزش پرورش و در اختیار مدارس و مراکز علمی قرار میگیرند تا ازمایشات برای اموزش به دانش اموزان انجام گیرد و این عمل در خیلی از کشور به صورت خاصی برای مراکز اموزشی طبقه بندی شده است.


در سرار جهان بر اورد شده است که در مقابل هر یک انسان , 100 حیوان برای ازمایش مورد استفاده قرار میگیرد و بیشتر این عدد برای پستانداران خشکی بر اورد شده است.
بی مهرگان , موش ها , پرندگان , ماهی ها , قورباغه ها و حیواناتی که از شیر گرفته شده اند در ارقام بالای حیوانات ازمایشگاهی قرار دارند .
ولی در اخرین امارهای گرفته شده تعداد استفاده از موش های صحرایی و موش ها , تنها در ایالت متحده در سال 2001 به تعداد 80 ملیون رسیده بود و در سالهای جاری این عدد چند برابر بیشتر از عدد فعلی شده است.


بسیاری از حیواناتی که هم مورد ازمایش قرار میگیرد بعد از ازمایش اگر زنده بمونن توسط دارو به صورتی اسان و راحت حیوان را میکشند ولی از 100% موارد مورد استفاده 
90% حیوانات به مرگ و نقص عضو دچار میشوند.
حامیان ازمایشات حیوانی , مانند انجمن سلطنتی بریتانیا , استدلال میکند هرچیزی که در قرن 20 بدست امده است یک حیوان ازمایشگاهی در آن چیز وجود داشته است 
و حتی موسسه تحقیقات ازمایشگاهی حیوانات میگوید(ادعا) , حتی کامپیوتر های پیچیده هم نمیتوانند ازمایشات حیوانی را مانند تدخالات ملکولی, سلول ها , بافت ها , اندام ها , موجودات , و محیط زیست , را شبیه سازی کنند
و گاه برای دریافت اطلاعات در مورد هرچیزی , ازمایشات حیوانی نیاز است 


حقوق حیوانات و برخی از سازمان های حمایت از حیوانات مانند ; PETA و BUAV , در جواب این سازمان گفت : این عمل بی رحمانه و غیر انسانی برای ازمایشات , عملی علمی ضعیفی تنظیم شده , که پیشرفت های پزشکی
است که توسط مدل های حیوانی گمراه کننده برگزار میشود , که تمام ان ها از هر نظری رد شده و در هر ازمونی از رده خارج شده اند.
که ان هارا نمیتوان قابل اعتماد قبول کرد.چون پیشبینی اثرات در بدن انسان بسیار دشوار و نیاز به ازمایشتی دارد که شرایط بدن انسان را شبیه سازی کند نه یک حیوان 
و در صورتی که هم ازمایشت بسیار دقیق باشد ولی در انسان عملی منفی داشته باشد میتوانند باعث خسارات جبران نپذیر و غیر قبال پرداخت شود 

مترجم : فرشاد - Farshad77