"مبارزه با اسب های وحشی" یک فستیوال کهن در منطقه "گلیشا" در اسپانیا است.


در این مسابقه مرد ها و زن ها با جنگیدن با اسب های وحشی با یکدیگر به رقابت می پردازند.


در این مبارزه که با دست خالی انجام می شود شرکت کنندگان باید موفق شوند بر پشت یکی از اسب ها سوار شوند و از این حیوان سواری بگیرند سپس دم این اسب ها به نشانه ی شکست قیچی می شود !


این فستیوال قدمتی کهن دارد و نمایانگر قدرت انسان در مقابل چهارپایان است. تنها چیزی که انها لازم دارند دو دست و شهامت لازم است.این فستیوال 3 روز طول می کشد و پس از آن اسب های وحشی به دامان طبیعت باز گردانده می شوند.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.این هم نوع دیگر از جنون انسانهاست .موافقید؟