ای انسان ...
دوباره فکر کن.کمی بیندیش....تو از اول هم گوشت خوار نبوده ای....
به حرف بزرگان گوش کن:
شکم خود را قبرستان حیوانات نکنید

علی بن ابیطالب،ينابيع المودة باب 51 ص 150 ـ بحار الانوار جلد 41 ص 148


نفرین تو ای اهورامزدا به كسانی باد كه از تعلیمات خود مردم را از كردار نیك منحرف می سازند، كسانی كه گاو را با فریاد شادمانی قرباني می كنند، این است آن كسی كه كلام مقدس را ننگین ساخته و چراگاهان را ویران می سازد...

( اوستا - گاثاهای اشو زرتشت - هات 32 - بند 12 )حذر کنید از خوردن گوشت جانوران
ابو علی سینا


وقتی خود ما گورهای زنده ای هستیم برای جانواران مرده، چطور می توانیم انتظار شرایط ایده آل در زمین را داشته باشیم؟
جورج برنارد شاو

می گویند روح آنان (حیوانات) پست تر است. باشد، اما بالاخره مثل ما احساس درد و شادی می کنند. پستی آنها برای ما تکلیف برادر بزرگتر را معین می کند نه حق دژخیمی و ستمگری را .

صادق هدایت

اگر انسان بخواهد صادقانه و اخلاقی زندگی کند اولین چیزی که باید ترک کند گوشتخواری است .

تولستوی


اشتباه نکن.نخوردن یا کم خوردن گوشت آسیبی به تو نمی رساند.
دوباره فکر کن.تو حاضری برای لذتت موجودی جان دهد؟
چرا زندگی نبخشیم؟
برای تو تحمل گوشت نخوردن یخت تر است یا برای آن گوسفند تحمل سر بریده شدنش؟!کدام را ترجیح می دهی؟


خود را گول نزن!آن کباب لذیذ همین است!تکه ای از بدن یک موجود!
آیا تو حاضر هستی لحظه ای دردش را تحمل می کردی؟


به چه قیمتی؟


کسانی که به مصرف گوشت تمایل دارند ابتدا تصویر حیوانی که ذبح میشود و از وحشت به خود می لرزد را در ذهن خود تصور کنند.
جرج برنارد شاو
نویسنده: ببر هیرکانی