پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

گربه پرشین آماده فروش

گربه پرشین آماده فروش
" فروش رفت "

<p>&#160;<span style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">گربه پرشین</span></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">آماده فروش<br /> تاریخ تولد :۱۳۹۰/۱۲/۱۰<br /> رنگ :کرم<br /> جنسیت : نر<br /> واکسیناسیون کامل : دودوز رایگان انجام شده<br /> درمان انگلی صورت گرفته است<br /> گواهی سلامت دارد<br /> کد رجیستری دارد<br /> شناسنامه بهداشتی از کلینیک سپکا دارد<br /> قیمت فروش :۷۵۰٫۰۰۰<br /> شماره تماس ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_648"><img text-align:="" font-family:="" title="&lt;div&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;span style=" class="size-medium wp-image-648" alt="" />گربه پرشین <p>&#160;</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">آماده فروش<br /> تاریخ تولد :۱۳۹۰/۱۲/۱۰<br /> رنگ :کرم<br /> جنسیت : نر<br /> واکسیناسیون کامل : دودوز رایگان انجام شده<br /> درمان انگلی صورت گرفته است<br /> گواهی سلامت دارد<br /> کد رجیستری دارد<br /> شناسنامه بهداشتی از کلینیک سپکا دارد<br /> قیمت فروش :۷۵۰٫۰۰۰<br /> شماره تماس ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_648"><img width="300" height="225" alt="گربه پرشین " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46656-1.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-648" /> <p class="wp-caption-text">گربه پرشین</p> </div> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_647"><img width="300" height="225" alt="گربه پرشین " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05059-300x225.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-647" /> <p class="wp-caption-text">خرید حیوانات خانگی</p> </div> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_646"><img width="300" height="225" alt="خرید گربه خانگی " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05058-300x225.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-646" /></div> </div> <p>" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46656-1.jpg" alt="گربه پرشین آماده فروش" width="300" height="225" /&gt;</p> <p class="wp-caption-text">گربه پرشین</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_647"><img text-align:="" font-family:="" title="&lt;div&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;span style=" class="size-medium wp-image-647" alt="" />گربه پرشین <p>&#160;</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">آماده فروش<br /> تاریخ تولد :۱۳۹۰/۱۲/۱۰<br /> رنگ :کرم<br /> جنسیت : نر<br /> واکسیناسیون کامل : دودوز رایگان انجام شده<br /> درمان انگلی صورت گرفته است<br /> گواهی سلامت دارد<br /> کد رجیستری دارد<br /> شناسنامه بهداشتی از کلینیک سپکا دارد<br /> قیمت فروش :۷۵۰٫۰۰۰<br /> شماره تماس ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_648"><img width="300" height="225" alt="گربه پرشین " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05061-300x225.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-648" /> <p class="wp-caption-text">گربه پرشین</p> </div> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_647"><img width="300" height="225" alt="گربه پرشین " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46656-2.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-647" /> <p class="wp-caption-text">خرید حیوانات خانگی</p> </div> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_646"><img width="300" height="225" alt="خرید گربه خانگی " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05058-300x225.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-646" /></div> </div> <p>" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46656-2.jpg" alt="گربه پرشین آماده فروش" width="300" height="225" /&gt;</p> <p class="wp-caption-text">خرید حیوانات خانگی</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_646"><img text-align:="" font-family:="" title="&lt;div&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;span style=" class="size-medium wp-image-646" alt="" />گربه پرشین <p>&#160;</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">آماده فروش<br /> تاریخ تولد :۱۳۹۰/۱۲/۱۰<br /> رنگ :کرم<br /> جنسیت : نر<br /> واکسیناسیون کامل : دودوز رایگان انجام شده<br /> درمان انگلی صورت گرفته است<br /> گواهی سلامت دارد<br /> کد رجیستری دارد<br /> شناسنامه بهداشتی از کلینیک سپکا دارد<br /> قیمت فروش :۷۵۰٫۰۰۰<br /> شماره تماس ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_648"><img width="300" height="225" alt="گربه پرشین " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05061-300x225.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-648" /> <p class="wp-caption-text">گربه پرشین</p> </div> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_647"><img width="300" height="225" alt="گربه پرشین " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05059-300x225.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-647" /> <p class="wp-caption-text">خرید حیوانات خانگی</p> </div> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <div style="font-family: tahoma; text-align: justify; width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_646"><img width="300" height="225" alt="خرید گربه خانگی " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46656-3.jpg" title="گربه پرشین " class="size-medium wp-image-646" /></div> </div> <p>" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46656-3.jpg" alt="گربه پرشین آماده فروش" width="300" height="225" /&gt;</p>

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos