پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

گربه پرشین

 گربه پرشین
" فروش رفت "

<p>&#160;<span style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">گربه پرشین</span></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">آماده فروش<br /> تاریخ تولد :۱۳۹۰/۱۲/۱۰<br /> رنگ :آبی – خاکستری<br /> جنسیت : ماده<br /> واکسیناسیون کامل : دودوز رایگان انجام شده<br /> درمان انگلی صورت گرفته است<br /> گواهی سلامت دارد<br /> کد رجیستری دارد<br /> شناسنامه بهداشتی از کلینیک سپکا دارد<br /> قیمت فروش :۷۰۰٫۰۰۰<br /> شماره تماس ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; "><img text-align:="" font-family:="" title="&lt;div&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;span style=" class="alignnone size-medium wp-image-659" alt="" />گربه پرشین</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">آماده فروش<br /> تاریخ تولد :۱۳۹۰/۱۲/۱۰<br /> رنگ :آبی – خاکستری<br /> جنسیت : ماده<br /> واکسیناسیون کامل : دودوز رایگان انجام شده<br /> درمان انگلی صورت گرفته است<br /> گواهی سلامت دارد<br /> کد رجیستری دارد<br /> شناسنامه بهداشتی از کلینیک سپکا دارد<br /> قیمت فروش :۷۰۰٫۰۰۰<br /> شماره تماس ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; "><img width="300" height="225" alt="گربه " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46654-1.jpg" title="خرید گربه " class="alignnone size-medium wp-image-659" /></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <p><br class="Apple-interchange-newline" /> <img width="300" height="225" alt="گربه " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46654-1.jpg" title="خرید گربه " class="alignnone size-medium wp-image-659" /></p> <div style="width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_658"><img width="300" height="225" alt="گربه " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05084-300x225.jpg" title="خرید گربه " class="size-medium wp-image-658" /> <p class="wp-caption-text">خرید گربه پرشین</p> </div> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46654-1.jpg" alt=" گربه پرشین" width="300" height="225" /&gt;</p> <p>&#160;</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <p><br class="Apple-interchange-newline" /> <img text-align:="" font-family:="" title="&lt;div&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;span style=" class="alignnone size-medium wp-image-659" alt="" />گربه پرشین</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">آماده فروش<br /> تاریخ تولد :۱۳۹۰/۱۲/۱۰<br /> رنگ :آبی – خاکستری<br /> جنسیت : ماده<br /> واکسیناسیون کامل : دودوز رایگان انجام شده<br /> درمان انگلی صورت گرفته است<br /> گواهی سلامت دارد<br /> کد رجیستری دارد<br /> شناسنامه بهداشتی از کلینیک سپکا دارد<br /> قیمت فروش :۷۰۰٫۰۰۰<br /> شماره تماس ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; "><img width="300" height="225" alt="گربه " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46654-1.jpg" title="خرید گربه " class="alignnone size-medium wp-image-659" /></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <p><br class="Apple-interchange-newline" /> <img width="300" height="225" alt="گربه " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46654-1.jpg" title="خرید گربه " class="alignnone size-medium wp-image-659" /></p> <div style="width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_658"><img width="300" height="225" alt="گربه " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05084-300x225.jpg" title="خرید گربه " class="size-medium wp-image-658" /> <p class="wp-caption-text">خرید گربه پرشین</p> </div> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46654-1.jpg" alt=" گربه پرشین" width="300" height="225" /&gt;</p> <p>&#160;</p> <div style="width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_658"><img text-align:="" font-family:="" title="&lt;div&gt;&lt;p&gt;&#160;&lt;span style=" class="size-medium wp-image-658" alt="" />گربه پرشین <p>&#160;</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">آماده فروش<br /> تاریخ تولد :۱۳۹۰/۱۲/۱۰<br /> رنگ :آبی – خاکستری<br /> جنسیت : ماده<br /> واکسیناسیون کامل : دودوز رایگان انجام شده<br /> درمان انگلی صورت گرفته است<br /> گواهی سلامت دارد<br /> کد رجیستری دارد<br /> شناسنامه بهداشتی از کلینیک سپکا دارد<br /> قیمت فروش :۷۰۰٫۰۰۰<br /> شماره تماس ۸۸۰۳۰۵۵۵ داخلی ۲</p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; "><img width="300" height="225" alt="گربه " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05085-300x225.jpg" title="خرید گربه " class="alignnone size-medium wp-image-659" /></p> <p style="font-family: tahoma; text-align: justify; ">&#160;</p> <p><br class="Apple-interchange-newline" /> <img width="300" height="225" alt="گربه " src="http://persianpet.net/wp-content/uploads/2012/04/DSC05085-300x225.jpg" title="خرید گربه " class="alignnone size-medium wp-image-659" /></p> <div style="width: 310px; " class="wp-caption alignnone" id="attachment_658"><img width="300" height="225" alt="گربه " src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46654-3.jpg" title="خرید گربه " class="size-medium wp-image-658" /> <p class="wp-caption-text">خرید گربه پرشین</p> </div> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> </div> <p>" src="/Portals/0/CrossArticlePictures/139102/Image46654-3.jpg" alt=" گربه پرشین" width="300" height="225" /&gt;</p> <p class="wp-caption-text">خرید گربه پرشین</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p>

نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos