چنگ زدن یک رفتار طبیعی در مورد گربه ها می باشد ولی علاوه بر آن برای مشخص کردن قلمرو نیز این کار را انجام می دهند. در این حالت چنگ زدن وسایل داخل منزل سبب آسیب رساندن به آن ها خواهد شد. جویدن گیاهان زینتی داخل منزل نیز عادت بد دیگری است که بیشتر در سن کم و در بچه گربه ها دیده می شود که علاوه بر ایجاد خسارت به گیاهان سبب به مخاطره افتادن جان آن ها خواهد شد.

آنچه شما می توانید انجام دهید:

1. برای جلوگیری از چنگ زدن به وسایل منزل توصیه می شود از وسایل مخصوص چنگ زدن که در فروشگاه های مخصوص لوازم گربه وجود دارد استفاده نمایید. سعی کنید اسباب بازی ها و دیگر وسایل اختصاصی گربه شما نزدیک محل مخصوص چنگ زدن باشد. قرار دادن این وسیله کنار پنجره یا محل هایی که گربه بیشتر زمان استراحت خود را در آن نواحی می گذارند سودمند است و سبب ترغیب گربه برای چنگ زدن به آن وسیله خواهد شد. گربه بیشتر تمایل به چنگ زدن به کنف یا مواد مشابه دارد و با چنگ زدن به وسیله اختصاصی این کار کم کم عادت چنگ زدن به وسایل منزل در گربه شما از بین خواهد رفت.
2. سعی کنید در زمان چنگ زدن گربه خود به وسیله مخصوص چنگ زدن به او نگاه کنید. این کار سبب تشویق گربه به چنگ زدن به آن وسیله خواهد شد. علاوه بر آن قرار دادن این وسیله نزدیک محل خواب گربه نیز سودمند خواهد بود.
3. برای بچه گربه ها مادر نقش یک مربی را دارد و در صورت چنگ زدن مادر به وسایل بچه گربه ها نیز این کار او را تقلید خواهند کرد لذا توصیه می شود در این گونه موارد مادر را از بچه ها جدا کنید و یا آن ها را نیز در کنار وسیله مخصوص چنگ زدن قرار دهید تا لااقل روی آن وسیله برای چنگ زدن تمرین کنند.
4. کوتاه کردن ناخن های گربه توسط دکتر دامپزشک و بنا به صلاحدید او برای هر 3 تا 4 هفته یک بار سودمند خواهد بود.


راه های دیگر جهت کنترل چنگ زدن در گربه ها :

1. می توان برای جلوگیری از چنگ زدن به وسایل منزل از کلاهک های مخصوص ناخن استفاده کرد.
2. در برخی از موارد شدید دکتر دامپزشک با انجام عمل جراحی و حذف و برداشت همه ی ناخن ها این مشکل را برای همیشه برطرف خواهد کرد ولی با انجام این عمل گربه قدرت دفاعی خود را در بیرون از منزل از دست خواهد داد و تا حدودی مشکل بالا رفتن از درخت را نیز دارد. راه حل نهایی در مواردی که انجام عمل جراحی نیز برای شما میسر نباشد واگذاری گربه به پناهگاه های خارج از شهر است.
( توجه داشته باشید که این موارد راه حل های آخر هستند )


مشکل خوردن گیاهان زینتی داخل منزل

1. سعی کنید به صورت مرتب در جیره غذایی گربه خود از سبزیجات تازه استفاده نمایید.
2. بهتر است گیاهان زینتی داخل منزل دور از دسترس گربه شما باشد.
3. یکی از راه های جلوگیری از خوردن گیاهان داخل منزل آغشته کردن چند برگ از این گیاهان با فلفل قرمز و در اختیار گذاشتن آن برای گربه خواهد بود در این حالت میل خودن گیاهان تزیینی توسط گربه از بین خواهد رفت.


ادامه دارد...


برگرفته از راهنمای بهداشت، نگهداری و تربیت گربه

مترجم: دکتر مهدی مرجانی