راه های زیادی برای درمان گزیدگی مورچه در سگ ها وجود دارد.از آنجایی که برخی از سگ ها زمانی را خارج از خانه صرف میکنند به آسانی توسط مورچه های قرمز ,مورچه های آتشین و سایر حشرات نیش دار گزیده میشوند.بسته به شدت نیش و التهابی که در سگ بوجود آمده شما میتوانید یک نسخه دارویی ,پماد موضعی و یا انجام درمان هومیوپاتی را انتخاب کنید.هر کدام از این گزینه ها بسته به میل شما مناسب میباشند.


درمان های ضد گزش مورچه 
این دارو ها و کرم ها برای درمان گزیدگی مورچه ها در دسترس هستند.این دارو ها براحتی در پت شاپ ها پیدا میشوند.با دقت دستورالعمل ها و احتیاط ها را قبل از مصرف این داروها مطالعه نمایید.درمان هومیوپاتی گزش مورچه


برخی از مردم ترجیح میدهند از درمان های شیمیایی و دارویی برای خود و پتشان دوری کنند.هومیوپاتی و همه ی درمان های طبیعی برای تسکین دادن گزش مورچه ها و خارش و قرمزی مربوط به گزیدگی موجود میباشند.اطمینان حاصل کنید که درمان های هومیوپاتی ای را که انتخاب میکنید مخصوص سگ ها باشند.


نسخه ها برای واکنش گزش مورچهاگر گزیدگی مورچه در سگ شما شدید میباشد و باعث واکنش و دیگر بیماری ها میشود ممکن است داروهایی را که دوز قوی تری دارند و خیلی سریع باعث درمان میشوند را ترجیح دهید.در این مورد یک داروی خاص ممکن است تجویز شود.مترجم:سارا خلیلی
منبع:vetinfo