بخش ۱ :

بسیار از این مقوله نوشته ایم که هر نژاد چه مشکلاتی را میتواند داشته باشد اما شایع ترین مشکلات در سگ ها را در هر نژاد در این مقاله برای شما می آورم که با دقت بیشتری از سگ خود مراقبت کنید 

و البته این بار از نگاهی ساده و متفاوت تر از گذشته 

مشکلات عمومی سگ هابر اساس هر نژاد


-ابتدا از چشم شروع میکنیم و بیماری های چشمی: 


به طورکلی سگ هایی با چشم های اگزوفتالمیک ( بیرون زده ) به علت اینکه چشم ها در معرض بیشتر خطر قرار دارند مستعد آسیب 

پذیری بیشتر میباشند به طور مثال پاگ - شیتزو - پکنیز - فرنچ بولداگ بسیار مستعد زخم قرنیه و ایجاد مشکلات چشمی برای ان هاست 


پس بهتر است برای مراقتب از چشم های آنها زمان بیشتری را صرف کنید و چشمهایشان همیشه تمیز نگه دارید مراقبت باشید

مشکلات عمومی سگ هابر اساس هر نژاد

مخصوصا در فصل پاییز که گیاهان خشک شده اند به حیاط نروند، از بازی با گربه ها شدیدا پرهیز کنید و نگذارید که با گربه ها بازی و دعوا کنند و یک نکته مهم در آن ها ،این میباشد که حتما ناخن هایشان را کوتاه نگه دارید چون با خارش صورت خودشان باعث

آسیب رسانی به چشم ها میشوند و اگر در خانه چند سگ دارید همواره دقت کنید مخصوصا در پاگ های شیطون که این سگ ها همیشه با دست با هم کشتی میگیرند و باعث آسیب رسیدن به حیوان میشوند 


مشکلات عمومی سگ هابر اساس هر نژاد

منبع vetinfo.com
مترجم : نازنین غفاری