توصیه ما این است که تا جایی که می توانید درباره وضعیت های اورژانسی زایمان اسب اطلاعات کسب کنید، قبل از اینکه چنین وضعی برایتان پیش بیاید. به این صورت می توانید برای برخورد درست با این شرایط آماده باشید.


"کیسه سرخ" یا جدا شدن زودهنگام جفتدر زایمان طبیعی اسب، کوریوآلانتویس (پرده جنینی) قرمزرنگ پاره می شود و مایع آمنیوتیک خارج می شود، به طوری که می توانید پرده آمنیون سفید را دور کره ببینید.اگر کوریوآلانتویس زودتر از موعد از رحم جدا شود، پاره نمی شود و در نتیجه می بینید اول یک غشای سرخ تیره به جای آمنیون سفید از بدن اسب خارج می شود. از آنجا که این وضعیت نشانه جدا شدن زودهنگام جفت است، ممکن است کره در هنگام تولد دچار کمبود اکسیژن شود.مشکلات زایمان اسباگر این کیسه سرخ را دیدید، بلافاصله آن را پاره کنید و کره را بیرون بکشید. آسان ترین راه برای این کار، استفاده از یک قیچی تیز است؛ بنابراین باید در جعبه کمک های اولیه اصطبل حتما یک قیچی تیز و تمیز داشته باشید. قبل از اینکه قفسه سینه کره از مجرای تولد عبور کند، نفس کشیدن برای او ممکن نیست، به خاطر همین باید کمک کنید هرچه سریعتر بیرون بیاید تا به نقطه ای برسد که تنفس طبیعی در او اتفاق بیفتد.


"دیستوشیا" یا زایمان دشواراین اصطلاح به هر نوع زایمان سخت گفته می شود که در آن، وضعیت ناجور جنین، ناهنجاری های آناتومی مادیان یا نواقص مادرزادی باعث می شود مادیان نتواند به طور عادی وضع حمل کند. وضعیت طبیعی کره در رحم به صورتی است که دست ها و پوزه او در جلو قرار می گیرد، مثل حالت شیرجه. 

وقتی وضعیت کره در هنگام تولد برعکس باشد، یعنی از پا متولد شود، نیاز به رسیدگی سریع دارد تا 
جلوی خفه شدن کره با بند ناف گرفته شود.


مشکلات زایمان اسب


رایج ترین علت زایمان دشوار این است که شانه های کره در مدخل رحم گیر می افتد، که بیشتر صاحبان اسب خودشان می توانند سریع مشکل را برطرف کنند. پهن ترین قسمت بدن کره شانه هایش است که خیلی پیش می آید در مجرای رحمی گیر کند. برای برطرف کردن آن کافی است همزمان با انقباضات زایمانی هر بار یکی از دست های کره آرام به بیرون کشیده شود. این کار کمک می کند هر بار یکی از شانه ها آزاد شود.

اگر شانه های کره در لگن مادیان گیر کرد، می توانید کره را به اندازه 45 درجه بچرخانید تا شانه ها به صورت مثلثی با حفره لگن هماهنگ شوند. این حالت بهترین استفاده از پهنای کانال لگنی است.امیدواریم در فصل زایمان اسب ها و تولد کره، با استفاده از این مطالب بتوانید کره ای سالم تر داشته باشید و به مادیان کمک کنید روند بارداری و وضع حمل را با آرامش و راحتی بیشتری پشت سر بگذارد.


منبع:جهان اسب