به گزارش گروه چندرسانه‌ای باشگاه خبرنگاران؛ تصاویر زیر نبرد مرگبار سگ‌ها در کابل را نشان می‌دهد.

نبرد مرگبار سگ‌ها

نبرد مرگبار سگ‌ها

نبرد مرگبار سگ‌ها

نبرد مرگبار سگ‌ها

نبرد مرگبار سگ‌ها

نبرد مرگبار سگ‌ها

نبرد مرگبار سگ‌ها

نبرد مرگبار سگ‌ها

نبرد مرگبار سگ‌ها

نبرد مرگبار سگ‌ها