خانواده ی ماهیان تترا


تتراها گروه بزرگی از ماهیان آکواریوم هستند که غالباً کوچک جثه و پرتحرک هستند. انواع ماهی های تترا که تاکنون در ایران تکثیر و پرورش یافته اند، عبارتند از: تترای سیاه، تترای جواهر، تترای نئون، تترای زرد، تترا پنگوئن، تترا نئون سیاه، تترا کاردنیال، تترا لیمویی، تترا الماسی و تترا امپراطور که در واقع این ماهی ها به راحتی قابل تکثیر و پرورش هستند.در هر مرحله از تکثیر و پرورش ماهی های تترا نکات مهم و قابل توجهی وجود دارد که باید به دقت آنها را رعایت کنید. تتراها ماهیان آرام و زیبایی هستند و به ماهیان دیگر هیچ صدمه ای نمی زنند.


درجه حرارت 27 درجه سانتی گراد و سختی و آب 3 تا 5 درجه dHبرای تخم ریزی تتراها مناسب است. آب مورد استفاده برای تخم ها علاوه براینکه باید دارای dHمناسب باشد، باید حتماً یک هفته توسط فیلتر ذغالی فیلتراسیون شود، که در آن صورت آب شفاف، زلال و کریستالی خواهد بود. تتراها در آکواریوم راحت تر تکثیر و پرورش داده می شوند. بنابراین مکان تخم ریزی آنها باید شرایطی مناسب باشد. بهتر است ماهیان مولد را داخل قفس توری و در آکواریوم قرار دهید. تا اینکه در موقع تخم ریزی به راحتی تخم ها از چشمه های تور عبور کنند و در کف آکواریوم قرار گیرند تا ماهیان مولد فرصت خوردن تخم هایشان را پیدا نکنند.چند شاخه گیاه طبیعی یا مصنوعی داخل آکواریوم تخم ریزی بهترین محرک برای تتراها خواهد بود و وجود گیاه به آنها احساس آرامش و امنیت می دهد و تخم ریزی بهتر انجام می شود در آن صورت بخوبی ماده ها تمام تخم هایشان را رها می سازندکارهای مهمی که برای تکثیر تتراها باید انجام دهید عبارتند از:1-ماهی های مولد نر و ماده را به مدت دو هفته از یکدیگر جدا نگهداری کنید تا نسبت به همدیگر تمایل و علاقه بیشتری پیدا کنند و در آن صورت تعداد تخم بیشتری هم در موقع تخم ریزی رها می شود 2- آکواریوم محل تخم ریزی از قبل آماده می شود و باید دارای آب مناسب با سختی آب 3 تا 5 جه dH، نورکافی، اکسیژن کافی باشد و آب تخم ها حداقل یک هفته با فیلتر ذغالی فیلتراسیون شود3- بهتر است تتراها بصورت گروهی 5 عدد ماده و 7 عدد نر باشند و در کنار همدیگر قرار بگیرند در نتیجه تخمگیری بهتری را در برخواهد داشت. 4- بهتر است در داخل آکواریوم تخم ریزی، قفس توری با چشمه های مناسب قرار دهید و ماهی های مولد را داخل قفس توری بگذارید، چون این ماهیان علاقه شدید به خوردن تخم ها دارند.معمولاً ماهی های ماده را در روز، ساعت 12 ظهر داخل قفس به آرامی انتقال دهید، بطوری که هیچ گونه صدمه ای به آنها وارد نشود. چند ساعت بعد ماهیان نر را به آکواریوم اضافه می کنید. دیده شده است، تتراها در همان بعداز ظهر شروع به تخم ریزی کرده اند، ولی تعداد تخم ها کافی نیست و هنوز ماهیان ماده تخم های بیشتری دارند که بهتر است تا فردا صبح صبر کنید تا تخم ریزی بطور کامل انجام شود.فردای آن روز در سپیده دم صبح فعالیت شدیدتری را با همدیگر شروع می کنند، رنگ آنها پررنگ می شود و باسرعت همدیگر را تعقیب می کنند که هر دفعه چندین تخم رها می سازند تا ساعت 12 ظهر تخمریزی ادامه خواهد داشت و تمام تخم هایشیان را رها یم سازند. هر دفعه که ماده ها تخم می ریزند پشت سر آنها نرها با رها ساختن اسپرم تخم ها را بارور می سازند. بعد از اتمام تخمریزی همدیگر را تعقیب نمی کنند و فعالیتشان متوقف می شود. در این حالت باید به آرامی ماهیان مولد را از آنجا خارج کنید و به ماکان اولیه منتقل کنید (چنانچه قصد دارید در دو هفته آینده مجدداً از آنها تخمگیری به عمل آورید، بهتر است نرها و ماده ها را از همدیگر بطور جداگانه نگهداری کنید تا برای دو هفته بعد کاملاً آماده شوند.5- آب آکواریوم تخم ها ممکن است بخاطر تجزیه ی اسپرم نرها شیری رنگ شده باشد. بهتر است قسمتی از آب را تعویض نمایید (تعویض آب باید با رعایت نکات مهم از جمله آب هم درجه حرارت باشد و دارای dHمناسب و با آرامی صورت بگیرد). 6- در آکواریومی که تخم ریزی انجام می شود، هیچ وقت به ماهی ها غذا ندهید.7- تخم ها خیلی زود و در کمتر از 24 ساعت باز و تبدیل به لارو می شوند. لاروها در ابتدا بی حرکت در کف آکواریوم قرار دارند و همراه خودشان در زیر شکمشان کیسه زرده ای مجهز دارند که از آن شروع به تغذیه می کنند.دو روز طول می کشد تا کیسه زرده جذب بدن لاروها شود و در این مدت شما هیچ غذایی نباید به آنها بدهید.8- بعد از سپری شدن این مرحله و جذب کیس زرده لاروها، فعالیت آنها شروع می شود و از صبح روز سوم احتیاج به غذا خواهند داشت. در این مرحله جدید بهترین غذا برای لاروها می تواند نوزادان میگوی تازه به دنیا آمده و ریز باشد که با پیش بینی لازم از قبل آنها را آماده کرده اید. 9- چنانچه نوزادان میگو زیادتر از مصرف باشند، بزودی در آب شیرین خواهند مرد و تجزیه شده، آب را کدر می کنند و باعث آلودگی و فساد آب می شوند. از طرف دیگر موجب رشد سریع باکتری ها و قارچ ها خواهند شد.10- بهتر است لاروها را به مکان بزرگتری انتقال دهید و روزانه چهار بار به آنها از نوزادان میگو بدهید. طرز تشخیص جنسیت ماهیان تترا


ماهی نر: 1- دارای جثه کوچکی است 2- باله مخرجی اش در زیر شکم بلندتر و نزدیک به دم است 3- کشیده تر، لاغرتر و درازتر است 4- دارای رنگ بیشتر و پررنگ تر است


ماهی ماده
1- دارای جثه بزرگتری است 2- باله مخرجی اش در زیر شکم کوتاه تر و با دم بیشتر فاصله دارد 3- چاق، گرد و اگر باله هایش را بطور فرضی در نظر نگیرید شبیه به سکه خواهد بود
4- نسبت به نوع نر کم رنگ تر و روشن تر است.