چرا گوش های سگ ایستاده نمیشوند؟؟


چرا گوش های سگ ایستاده نمیشوند؟؟چرا گوش های سگ ایستاده نمیشوند؟؟
چرا گوش های سگ ایستاده نمیشوند؟؟چرا گوش های سگ ایستاده نمیشوند؟؟

باید توضیحی مختصر در ابتدا به شما بدهیم:

گوش خارجی سگ ها زایده ای دارند بنام ترگوس 


tragusچرا گوش های سگ ایستاده نمیشوند؟؟


که عامل ایستا بودن گوش سگ ها میشود و دوم اینکه ژن گوش ایستا در سگ ها ژن غالب میباشد که باعث ایستا شدن گوش در سگ ها میشود اما در بسیاری از نژاد ها مانند دوبر من با جراحی که اصلا هم مود تایید نیست و حتی دیگر بسیاری از دامپزشکان از جراحی آن امتناع میکنند، ذاتا گوش هایی افتاده دارد که با عمل جراحی و بریدن قسمتی از گوش باعث ایستا شدن گوش سگ میشوند 

چرا گوش های سگ ایستاده نمیشوند؟؟

اما سگ هایی مانند یورکشایر و شی هوا هوا فرنچ بولداگ - و ... ذاتا گوش هایی ایستا دارند که در صورت خالص بودن نژاد ها آنها گوش هایشان از 2 ماهگی سیخ خواهد بود اما این زمان در سگ ها متفاوت میباشد و در سگهایی مانند ژرمن شپرد ممکن است کمی دیر تر گوش ها کاملا سیخ شوند و یا در سگ های مانند یورکشایر
برای اینکه گوش ها در کودکی کامل سیخ 

باشد چند کار را انجام میدهند ابتدا از اتل های داخلی استفاده میکنند 


و دیگر دراین نژاد از سگ ها برای اینکه گوش ها کمی وزن کمتری را تحمل کنند موهای روی گوش را کوتاه میکنند 


چرا گوش های سگ ایستاده نمیشوند؟؟

اما دقت داشته باشید که در طول زندگی تا بلوغ ممکن است بارها این گوش ها بیفتد و دوباره ایستا شود اگربه اصالت سگ خود اطمینان دارید نگران نباشید اما دیگر موردی که ممکن است برای گوش های سگ در این سنین رخ دهد بازی بیش از حد توله ها باهم با گوش ها میباشد که ممکن است باعث افتادگی گوش ها شود
چرا گوش های سگ ایستاده نمیشوند؟؟

در نهایت به شما توصیه میکنم اول از همه ، اتل های مخصوص استفاده کنید دوم اینکه مواظب گوش های سگتان باشید اما هرگز برای جراحی و عمل بر روی گوش هایشان به هیچ عنوان اقدام نکنید سگ شما این گونه که هست زیباست


http://www.patz-dogs.com
مترجم نازنین غفاری ​