عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات
عکس های منتخب روز با حیوانات


به گزارش مهر، کلینیک تخصصی پرندگان زینیتی با حضور دکتر رستمی رئیس دانشکده دامپزشکی و جمعی از استادان و مسئولان این دانشکده گشایش یافت. 
این مرکز نخستین کلینیک تخصصی پرندگان زینتی در کشور است که مجهز به امکانات بروز طب پرندگان است و خدمات تخصصی در سطح عالی را در این بخش ارائه می دهد.