درجه بندی غذای های سگ در دنیادقت کنید که همیشه هیچ گرانی بی حکمت و هیج ارزانی بی دلیل نیست و به قول مثل قدیمی انقدر پول ندارم که جنس ارزان بخرم 
این غذا ها شما همیشه میزان بیشتری برای سیر شدن سگ خود باید استفاده کنید و میزان کمتری نیز ویتامین و مواد معدنی به سگتان برسد 
لیست کلی این غذا ها بدین شرح هست Alpo Dog Food (Dry)
Beneful Dog Food (Dry)
Big Red Dog Food (Dry)
Bil-Jac Reduced Fat (Dry)
Black Gold Dog Food (Dry)
Boots and Barkley (Dry)
Bruiser Dog Food (Dry)
Buckeye Dog Food (Dry)
Caliber Dog Food (Dry)
Chef Michael’s Dog Food (Dry)
Country Acres Dog Food (Dry)
Country Squire Dog Food (Dry)
Country Vet Choice Dog Food (Dry)
Dad’s Dog Food (Dry)
Doggy Bag Dog Food (Dry)
Everpet Dog Food (Dry)
Extreme Dog Fuel (Dry)
Gayoso Farms Dog Food (Dry)
Gravy Train Dog Food (Dry)
Hi-Point Dog Food (Dry)
Hill’s Prescription Diet W/D Canine (Dry)
Hungry Hound Dog Food (Dry)
Hunter’s Special Dog Food (Dry)
Joy Dog Food (Dry)
Kal Kan Dog Food (Dry)
Kibble Select Complete (Dry)
Kibbles ‘n Bits (Dry)
Kroger Value Chunk Dog Food (Dry)
Muenster Premium Dog Food (Dry)
National Dog Food (Dry)
Ol’ Roy Dog Food (Dry)
Ol’ Roy Skin and Coat (Dry)
Old Glory Dog Food (Dry)
Old Yeller Dog Food (Dry)
Ole Jack’s Dog Food (Dry)
Pedigree Dog Food (Dry)
Pet Shoppe Dog Food (Dry)
PMI Nutrition Dog Food (Dry)
Purina Active Senior 7 Plus (Dry)
Purina Be Happy Dog Food (Dry)
Purina Dog Chow (Dry)
Purina Dog Chow Light and Healthy (Dry)
Purina Healthy Morsels (Dry)
Purina Little Bites (Dry)
Purina Puppy Chow (Dry)
Rancher’s Choice Dog Food (Dry)
Retriever Dog Food (Dry)

Rex Dog Food (Dry)
River Run Dog Food (Dry)
Shawnee Dog Food (Dry)
Shep Dog Food (Dry)
Simply Right Dog Food (Dry)
Sonny’s Pride Dog Food (Dry)

Southern States Advanced (Dry)
Supreme Dog Food (Dry)
Tops Dog Food (Dry)
Tuffy’s Dog Food (Dry)


منبع :dogfoodadvisor.

مترجم :نازنین غفاری