نام: 407935_262924797101865_241083372619341_723927_1096505221_n.jpg نمایش: 5 اندازه: 9.2 کیلو بایت
نام: 374140_143633905739906_100002798937533_137504_1597791269_n.jpg نمایش: 5 اندازه: 13.5 کیلو بایت


به اين فكري مي كنم كه اين هفته همه جا قرار بارندگي بشه و به اين فكر مي كنم اگه اين هفته فقط اندازه 

قيمت يه دونه پيتزا بخوايم سگ ها و گربه ها و گنجشك هاي محله مون رو مهمون كنيم ، چند تاشكم گرسنه رو 

سير كرديم؟ شما چي فكر مي كنيد؟