بي‌بي‌سي، زن آمريكايي كه قصد داشت سگ كوچك خانگي را با استفاده از پست هوايي به مقصد برساند به خاطر اين كارش به زودي راهي دادگاه مي‌شود.
خانم استيسي چمپيون كه هنوز هم معتقد است اشتباهي از او سر نزده قصد داشت توله سگش را با استفاده از پست هوايي از مينه پوليس به آتلانتا كه دست‌كم 1000 مايل فاصله دارد بفرستد تا به عنوان هديه تولد به دست يك كودك 7 ساله برسد.
اين رفتار عجيب خانم چمپيون زماني فاش شد كه مامور پست متوجه سرو صداهايي از داخل جعبه شد كه به نظر غير عادي مي‌رسيد و به ناچار اين جعبه پستي را باز كرد.
اين زن براي سالم رسيدن توله سگ كادويي كه دست‌كم 2 روز را در راه سپري مي‌كرد حفره‌هاي كوچكي در جعبه گذاشته اما روي آنها را با چسب نواري پوشانده بود تا كسي متوجه وجود حيوان نگون بخت نشود.
چمپيون به خاطر حركت غيرقانوني خود و اعمال خشونت نسبت به حيوان بزودي دادگاهي مي‌شود تا از خود دفاع كند.