سیاره سرخ به اندازه کافی عجایب خاص خود را دارد اما اینکه تصور کنیم چشم انسان مانند حفره های عکسبرداری شده از مریخ است؛ موضوع کمی عجیب به نظر می رسد.
در علوم بیومتریک بافتهای عنبیه هر فردی مانند اثر انگشت منحصر بفرد است و حالا سورن منولیان معلم فیزیک در ایروان ارمنستان با تصویر برداری از عنبیه انسان معتقد است رابطه ای ظاهری بین چشم انسان (مردمک و عنبیه)و حفره های کشف شده در مریخ وجود دارد و یا حداقل از نظر ظاهری شبیه به هم هستند.
تصاویری که مشاهده می کنید مربوط به عکسبرداری از چشم دوستان و همکاران سورن منولیان است که بسیار شبیه عجایب طبیعی در مریخ است.Resigzed Image Click this bar to view the full image.


Resigzed Image Click this bar to view the full image.