نامرئی کردن اجسام ممکن است؟محققان دانشگاه سنت اندروز با ابداع متاموادی جدید که ابعاد ساختار آن نزدیک به طول موج نور مرئی است توانسته‌اند قدمی دیگر به سوی محقق شدن رویای ساخت ردای نامرئی بردارند
به گزارش مهر، آنچه برای سالها الهام بخش داستان‌های علمی تخیلی بوده و برای دانشمندان به رویایی دوردست تبدیل شده بود اکنون چند قدم دیگر به واقعی شدن نزدیک شده است زیرا محققان موفق شده اند برای ساخت ردای نامرئی کننده قدمی بزرگ بردارند.
دانشمندان انگلیسی موفق به ابداع صفحه های قابل انعطافی شده اند که می توان آن را وجه علمی "ردای نامرئی کننده" فیلمهای مشهور هری پاتر نامید.
این ماده جدید با نام "متا فلکس" از ساختاری میکروسکوپی تشکیل شده که با به وجود آوردن لایه ای از متامواد می تواند جریان نور را در سطحی بنیادین کنترل کرده و هدایت کند.
به گفته "آندرئا دی فالکو" از دانشگاه سنت اندروز، متامواد می توانند قدرتی بی نظیر را در کنترل و تغییر رفتارهای نور در اختیار انسان قرار دهند.
قدرت دستکاری و تغییر دادن رفتار نور همان توانایی است که به متامواد توانایی ایجاد تصور نامرئی بودن را خواهد داد، مفهومی که در حال حاضر برای استفاده در بسیاری از زمینه ها از جمله استتار صوتی ساختارهایی از قبیل کشتی ها، زیر دریایی ها و هواپیماها مطرح است.
به گفته دانشمندان دستیابی به ویژگی نامرئی شدن در نور مرئی چالشی بسیار بزرگ است زیرا برای رسیدن به چنین هدفی باید ابعاد متامواد بسیار کوچک باشد. قوانین نور بر این اساس استوارند که امواج نوری را تنها می توان با ساختارهایی هم اندازه طول موج امواج نوری تغییر داد، از سویی دیگر با وجود اینکه در گذشته متامواد قابل انعطاف ساخته شده اند طول موج بلند آنها از تاثیر نامرئی کننده مواد می کاهد.
از این رو متاماده جدیدی که توسط دانشمندان دانشگاه سنت اندروز ساخته شده قدمی بزرگ به سوی جهانی نامرئی به شمار می رود زیرا این مواد به اندازه ای ریز هستند که بتوانند نور مرئی را مختل کنند و در عین حال از انعطاف پذیری نیز برخوردارند.
بر اساس گزارش گاردین، با این همه شبیه سازی ردای نامرئی هری پاتر هدف نهایی این دانشمندان نیست، بلکه آنها در تلاشند از این مواد در ساخت لنزهای طبی مصرفی استفاده کنند که می توانند اختلالات بینایی را به عنوان یک چشم مصنوعی درمان یا کنترل کنند.