به گفته محققان، کانگوروها برخلاف انسان‌ها که اکثریت آن‌ها راست‌دست هستند، بیشتر چپ‌دست محسوب می‌شوند. 
این یافته‌ها، ورای ارائه بینش جدید در مورد رفتار کانگوروها، اطلاعات بیشتری را در مورد یک جنبه منحصربفرد از تکامل پستانداران ارائه می‌کند. 

به گفته دانشمندان، آن‌ها انتظار نداشتند دست برتری را در کانگوروها یا سایر کیسه‌داران مشاهده کنند، زیرا تفاوت‌های مغزی زیادی بین آن‌ها و پستانداران جفت‌دار از جمله نخستی‌ها وجود دارد. 
کانگوروها موجودات گیاهخواری هستند که از پاهای محکم و بزرگ و یک دم عضلانی برخوردارند. آن‌ها از جهیدن به عنوان ابزار اولیه برای حرکت بهره می‌برند و موضع ایستاده کانگوروها به این موجودات اجازه می‌دهد تا آزادانه از دستانشان استفاده کنند. 
محققان به بررسی دو گونه از کانگوروهای دوپا و یک گونه مانگروی متوسط موسوم به والابی در استرالیا و جزیره تاسمانی پرداخته و دریافتند که دو گونه بزرگ کانگوروها، کانگوروی خاکستری غربی و کانگوروی قرمز، در همه کارها از دست چپ خود استفاده می‌کردند. 

این در حالیست که گونه والابی گردن قرمز در زمان تغذیه از شاخه‌های درختان از دست چپ بهره می‌برد اما برای نگهداشتن شاخه، از دست راستش استفاده می‌کند. 
محققان شواهد کمی را برای دست‌برتری در میان کانگوروهای درختی استرالیایی مشاهده کردند. 


این تحقیق در مجله Current Biology منتشر شده است.