این محصول برای زمانی‌ است که شما بیرون از منزل هستید به همراه پت (گربه یا سگ) خود 

قمقمه آب سگ و گربه

قمقمه آب سگ و گربه


شما میتوانید این محصول را همراه خود داشته باشید تا سگتان یا گربه تان مجبور نشود تا از شیر آب آب بخورد یا تشنه بماند


قمقمه آب سگ و گربه

قمقمه آب سگ و گربهقیمت محصول: ۱۸ هزار تومان