-یکی از ابتدایی ترین علایم ،عدم میل به غذا و کز کردن در گوشه ای از خانه و بی حالیست که اصلا نباید سر سری از ان گذر کنید 


علامات خطر ناک در سگ شما

در صورتی که سگ شما میل به غذا ندارد و و گوشه گیر شده است اگر این علایم بیش از یک روز ادامه دار باشد حتما باید به 

دامپزشک مراجعه کنید علامات خطر ناک در سگ شما


-دیگر علامتی که برای سگ ها خطر ناک میباشد ریزش بزاق دهان و ترشحات چشمی میباشد که باید سریعا به آن واکنش نشان دهیم -دیگر علامتی که سگ ها به ما نشان میدهند که بیمار هستند خاراندن بیش از حد پوست بدن و یا سر میباشد که باید سریعا به این 
علامات واکنش نشان دهیم -دیگر علامتی که در سگ ها زیاد مشاهده میشود بستن چشم و ترشح بیش از حد چشم میباشد که خود میتواند علامتی خطر ناک برای سگ شما باشد علامات خطر ناک در سگ شما

-از دیگر علامات خطر ناک برای سگ شما لنگش دست یا پا میباشد که ابتدا بدون حرکت بیش از حد دادن اندام باید ناخن هارا چک کرد تا شکسته نباشند و بعد بعد بین موهای دست و پای سگ را بخوبی معاینه کرد و در انتها باید عدم خونریزی از اندام را بررسی نمود و اگر هیچ کدام از این علایم نبود به دامپزشک مراجعه کنید -دیگر علامتی که در سگ ها خطر ناک میباشد اسهال و تهوع است که در سگ های واکسن نخورده و کوچک میتواند بروز بیماری های کشنده و در سگ ها بزرگ تر میتواند نشان دهند ناراحتی های گوارشی باشد که در هر دوصورت باید حیوان رابه دامپزشک نشان دهید 


علامات خطر ناک در سگ شما

مترجم:نازنین غفاری 
منبع vetinfo.com