خانواده: Melanotaeniidae
دسته: ماهیان رنگین کمان
زیستگاه: جنوب اقیانوس آرام – گینه نو
خلق و خو: ماهی گروهی است؛ باید در گروه های حداقل سه تایی و در شرایط ایده آل، شش تایی و بیشتر نگه داری شود.
تغذیه: همه چیز خوار
نگهداری: باید با غذای پولکی با کیفیت و هر چند وقت یک بار، با لاروی حشرات تغذیه شود. اطمینان حاصل کنید که در وعده های غذایی این ماهی، نوعی گیاه از قبیل جلبک، کاهو و ... وجود دارد. ماهی سر سختی است، اما مانند دیگر ماهیان رنگین کمان، نمی تواند نیتریت بالا را به خوبی تحمل کند. تانک باید فضای شنای کافی داشته باشد. میتوانید این ماهی را با اغلب ماهیان صلح جو نگه دارید.
اسیدیته (pH): بین 7 تا 8
دما: 20 تا 26 درجه ی سانتی گراد
سختی آب: 5 تا 12 dH
اندازه: 9 سانتی متر / 3.5 اینچ
سطح شنا: میانه و سطح آب
تعیین جنسیت: معمولا نر ها رنگارنگ ترند.
تولید مثل: معمولا بر روی گیاهان تخم گذاری می کنند. تخم ها برای اینکه با چشم دیده شوند، به اندازه کافی بزرگ هستند. از آنجایی که این ماهی تخم های خود را می خورد، باید آنها را پس از پایان تخم ریزی، از تانک خارج کنید. تخم ها را در ظرف جداگانه ای قرار دهید که جریان آب در آن بسیار کم باشد. تخم ها پس از یک دوره ی دو هفته ای هچ می شوند. لارو ها را با بهترین و ریزترین غذا ها، مانند APR و اینفوزیا تغذیه کنید.
رنگ های اصلی: زرد، آبی، سبز


 معرفی ماهی رنگین کمان زرد (Melanotaenia herbertaxelrodi)

منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد