یک دلیل وجود دارد که ماهی ها لزج هستند، و آن را برای بقای ماهی ها بسیار مهم است. لجن از سلول های که در داخل بیرونی ترین لایه ی پوست قرار دارند ترشح می شود. در برخی موارد، قرار دادن این سلول های لزج تولید تعیین کننده چه گونه از ماهی ها در آن است.در برخی موارد نحوه ی قرار گرفتن این لایه های در بدن ماهی نوع آن ماهی را تعیین میکند. سلول های تولید شده گلیکوپروتئین نامیده میشوند که پس از مخلوط شدن با آب مخاط لزج تولید میکنند.
لجن برای ماهی به منظور تنظیم بسیاری از عملکردهای بدن آن لازم است، از جمله حفاظت در برابر انگلها. بسیاری از باکتری ها نمیتوانند به پوست ماهی بچسبند و این به خاطر لغزنده بودن مخاط است. این مخاط نقش دیگری نیز دارد و آن ترمیم و بهبود دادن زخم ها و خراشیدگی هاست. برخی مطالعات نشان می دهد که ای مخاط در کاهش تلاطم ماهی در آب کمک می کند. برخی از ماهی ها دارای مخاط سمی هستند روی پوست آنها تشکیل میشود.

چرا ماهی ها لزج هستند؟(ترجمه)

اگر موجودی مقداری از آن را بچشد دچار عواقب آن میشود. برخی از ماهی ها در هنگام پیلگی این ماده را از خود تولید میکنند. به عنوان مثال طوطی ماهی مخاطی را تولید که مانند چادر آن را احاطه میکند و آن ها را از حمله محافظت میکند. لجن و گل در تنظیم سطح مولکولی که بین بدن ماهی و آب اطراف آن در حال مبادله است موثر است. ماهی ها از طریق بشش تنفس میکنند ولی آنها از طریق پوست نیز تنفس میکنند. مخاط به مولکول های شیمیایی مورد نیاز اجازه میدهد تا بین داخل و خارج ماهی عبور کنند. 


در برخی آکواریوم ها ماهی هایی از قبیل : تتراها ، بارب ها ، کوسه ها ، راسبوراس ها نسبت به سایر ماهی ها سلول هایی دارند که اجازه ورود به داخل بدن ماهی را نمیدهند که به سلول های کور معروف اند. هنگامی که این سلول ها شکسته، که یک پارگی در پوست رخ می دهد، آنها هورمون ترس را رها میکنند که از طریق آب منتقل میشوند و یک علامت خطر را به ماهی های دیگر میفرستد. این مواد برای گونه ی خاصی از ماهی ها نیست و به نظر میرسد که یک هشدار برای همه ی آنهاست. 
آنها باید به طور شیمیایی حذف شوند و سیستم فیلترینگ شما آنها را حذف نخواهد کرد. برخی از ماهی های جوا این ماده را برای غذا دادن به کودکان خود ترشح میکنند. برخی از آن می توانددارای پروتئین ها و چربی زیادی باشد که همان چیزی است که یک موجود در حال رشد به آن نیاز دارد.
چرا ماهی ها لزج هستند؟(ترجمه)
بیماری های مخاط بدن باید جدی گرفته شوند. همیشه هنگام خرید ماهی که توجه داشته باشید که هر نوع پارگی، تورم، و یا جریان لزج از بدن در آن وجود نداشته اشد. این از نشانه های یک ماهی مریض و یا در حال مرگ را است. در برخی موارد، انگل ممکن است به زخم نفوذ کند. پس شما باید آن ماهی را در قرنطینه نگه دارید تا به ماهی های دیگر آسیب نرساند. ماهی جدید خوذ را برای 5 روز در قرنطینه نگه دارید و آن را مشاهده کنید. آن را تحت نظر بگیرید و مراقب هرگونه نشانه ی بیماری مانند جریان یافتن مخاط به بیرون باشید. چنین بیماری هایی به سرعت به دیگر ماهی ها منتقل می شوند. ترجمه و تدوین : Soul Reaver
منبع : petplace