پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

10 خبر اخر سایت

◄ پروژه یکسان سازی و تحول در سایت ها پرشین پت
◄ مراقبت های لازم در مورد توله های تازه تهیه شده
◄ جرب در سگ ها
◄ غذای سگ، راهنمای جامع و کامل
◄ مشکلات پوستی در سگ‌ها
◄ تغذیه هاسکی
◄ گندخواری در سگ‌ها
◄ آیا سگ‌ها خواب می بینن؟
◄ سگ پیتبول
◄ خوشگل ترین نژاد های سگ و گربه!
◄ محبوب‌ترین نژادهای سگ و گربه آپارتمانی
◄ وسایل لازم برای نگهداری از سگ ها
◄ چه وسایلی برای بچه گربه نیاز داریم؟
◄ عقیم سازی در سگ و گربه ماده
◄ چطور از سگ خانگی خود در آپارتمان نگهداری کنیم؟
◄ هاسکی ها را بهتر بشناسید
◄ قند خون در سگ ها
◄ امسال با حیوان خانگی چه کنیم
◄ وایتکس برای سگ ها
◄ آیا می‌دانستید که گربه ها نیز سکسکه می‌کنند؟
◄ گربه‌ها در هنگام خواب
◄ بیا با هم بریم سفر اقا سگه !
◄ صدمات استخوانی در حیوانات خانگی
◄ از شیر گرفتن توله­ ها
◄ گربه نژاد هیمالین
◄ گربه سیامی
◄ اسفینکس
◄ گربه نژاد بریتیش موکوتاه
◄ ورزش در گربه ها
◄ تغذیه سگ و گربه
بعدی 1 قبلی

نمایش متن مقالات

فروشگاه  پت شاپ

سن باهوش ترين ها ‌

مراحل حيات بشر را از لحظه تكوين جنين تا ولادت و سپس تا مرگ به مرحله‌هايي تقسيم كرده اند كه عبارتند ‌از: دوران جنيني، مرحله كودكي، نوجواني، جواني، ميانسالي، بزرگسالي، پيري، و كهولت. "جواني" تعبير ‌و نام مرحله اي از عمر است كه مرز سني 18 تا 26 و به عقيده بعضي تا سن 28 را شامل مي‌شود، اگرچه در ‌بيان عامه، اصطلاح جواني افراد تا سن 40 سالگي را هم در برمي گيرد. با همه تلاش هايي كه روانشناسان براي پرده برداشتن از اسرار اين مرحله به عمل آورده اند، بايد اعتراف كرد كه هنوز نقاط مبهم و ‌ناشناخته بسياري در اين زمينه وجود دارد كه بدون شناخت آنها نمي توان به پيشرفت و تربيت جوان پرداخت. ‌از مهم‌ترين تعبيراتي كه براي اين مرحله در كتب به چشم مي خورد، تعبير "شباب" است. ريشه لغوي اين ‌تعبير مي‌تواند گوياي حالات و مواضع آنان باشد. شباب به معني برافروختگي و زبانه كشيدن است . همه ‌حالات و رفتار جوانان حكايت از برافروختگي، زبانه كشيدن، دستور و هيجان دارد. جسم شان، روان شان، ‌عواطف و احساسات شان و بالاخره افكارشان در كمال رشد و برافروختگي است و اين خود موجب نابساماني ‌ها و عوارضي است كه در صورت عدم كنترل ممكن است خطرآفرين هم باشد. برخي از روانشناسان اين ‌مرحله را سن غرور و مستي ناميده‌اند. دوران بلندپروازي‌ها، اميد و آرزوهاي دور و دراز، با انديشه آزادي ‌خواهي هاي وسيع و همت هاي بلند، و خواستار اصلاح در سطحي وسيع و جهاني است. از قدرت و توان ‌جوان بايد براي رشد او و جامعه‌اش بهره گرفت .‌ويژگي هاي دوره جواني را از جهات مختلفي مي توان مورد بررسي قرار داد.‌

1- ازنظر زيستي- جسماني:‌ رشد بدن سريع و در اواسط دوره بسيار كُند، و در پايان دوره قريب به صفر است. بدن در آغاز مرحله ‌همچنان در حال توسعه و رشد قد در حال افزايش است و در40 سالگي متوقف مي شود. اين رشد در دختران ‌زودتر و طبعاً توقف آن هم زودتر است. وزن بدن، قدرت تن، چابكي و فرزي در اين دوره در كمال اوج است ‌و با چنين امكاني توان غلبه بر امور و حل و رفع مشكلات و گره گشايي ها در جوانان قوي است. وضع ترشح غدد متعادل و تحولات ناشي از آن ‌وضعي تثبيت شده دارد.‌توان تخيل، تصور و تجسم در آنان بدان ميزان كه در ظرفيت مقدرشان بود به منتهاي حد خود رسيده و قدرت ‌ابداع و اختراع ناشي از آن در آنها در بالاترين ميزان خويش است.‌

2- ‌ ازنظر ذهني:‌ هوش خام يا دانايي فطري منتهاي سير خود را طي كرده و به بالاترين درجه رشد خود رسيده است. كنجكاوي ‌طبيعي به چرا جويي مبدل گشته و او را به سوي منطقي روشن و استدلالي قانع كننده مي كشاند. حافظه، ‌قوام يافته است و اينك جوان در شرايطي است كه مي تواند درباره حافظه خود به ميزان معيني حساب كند و ‌براساس آن محاسبه كرده و در كارها تصميم بگيرد و به پيش رود. توان تخيل، تصور و تجسم در آنان بدان ‌ميزان كه در ظرفيت مقدرشان بود به منتهاي حد خود رسيده و قدرت ابداع و اختراع ناشي از آن در آنها در ‌بالاترين ميزان خويش است. تمركز فكر و دقت و توجه در آنها ميزان قابل قبولي است و امكان رشد آن همچنان وجود دارد. استعدادها ظهور و بروز كرده اند و جوان مي داند در چه زمينه اي موفق تر است. به ويژه ‌كه ذوق و هنر او در بالاترين حد خويش است.‌

3- از نظرعاطفي:‌ رقيق القلب است. حساسيت او در برابر جريانات عاطفي بسيار و تأثيرپذير است. اگر چيزي را دوست دارد، ‌در راه دوستي آن تا حد فداكاري مي‌ايستد؛ و برعكس اگر چيزي را دشمن بدارد، در آن امر شديداً ‌پابرجاست به اصطلاح كلامي، بُعد تولي و تبري در او قوي است. او مغرور است و درمواردي خودپسند. ‌جرا‡ت و شجاعت بسيار از خود نشان مي دهد، اگرچه در درون ترس و هراسي داشته باشد؛ و به همين خاطر ‌‌"جوان" فردي پيشتاز است. شور و شوق جواني، اميد و نشاط او، عشق و شيدايي او در مرحله‌اي از توان و ‌رشد است كه براي اقدام در دشوارترين امور، حاضر به سرمايه گذاري است، او فداكار است، مخلص است. ‌زودباور است، اسير احساس است. اهل اخلاق و انسانيت است، معني محبت را مي فهمد، ملاحظات و ‌رودربايستي ها مي‌توانند عامل محرك و ورود او به صحنه اي باشند، زود تحت تأثير قرار مي گيرد. عرض ‌محبت ها و اخلاص هاي ديگران را راست و درست مي پندارد.‌

4- ‌ ازنظر رواني:‌ جوان داراي قوه دركي قوي است. از روابط علت و معلولي سردر مي آورد. قادر به تجزيه و تحليل امور ‌است. مي تواند به بحث و نقادي بپردازد، از كليه امور سردر آورد، آينده نگري و دوربيني داشته باشد، جوان ‌اهل همت است، بلندطبع است، اهل خير است. گاهي هدف‌هاي عالي وحتي محال الوصول را تعقيب مي كند. ‌اميدها و آرزوهاي بزرگ را در دل مي پروراند و براي وصول به آنها، بالاترين درجه تحمل را از خود بروز ‌مي دهد. او در راه وصول به هدفي كه آن را مقدس بداند اهل سرمايه گذاري، فداكاري و حتي ايثار است. او‌مي خواهد عدالت و قسط در جامعه باشد، آزادي و استقلال باشد، پاكي و عفت باشد، حق در جامعه متجلي ‌باشد. او اين خواسته ها را در سطحي وسيع مي خواهد اجرا كند نه تنها در جامعه و مملكت خود و اگر شرايط ‌و امكاني در اين زمينه به او نشان دهند براي به دست آوردن و رسيدن به آن از سرو جان مايه مي گذارد. ‌روح بلند او در شرايطي است كه به بلندي ها بيشتر گرايش دارد تا به پستي ها و ذلت ها، مگر آنكه شرايط ‌تبليغ و سازندگي در جامعه اي واژگونه باشد.‌جوان نسلي توانمند است. همه چيز او جوان و در مرحله شباب و افروختگي است. او در شرايط و امكاناتي ‌است كه مي تواند حلال مشكلات باشد و نارسايي ها و كاستي هاي جامعه را از ميان بردارد. قدرت عمل دارد ‌و اين قدرت خود عامل سازندگي و رشد و پيشرفت او و جامعه است.‌

5- ‌ در جنبه فطرت و وجدان :‌ او در مرحله اي است كه فطرتش بيدار است. خود را مي يابد؛ خير را از شر تميز مي دهد. مي‌تواند بسنجد، ‌مقايسه و ارزيابي كند و راه و رسم انسانيت و اخلاق را در پيش گيرد. بيداري وجدان و نيز بيداري احساس مذهبي سبب علاقه مندي و رغبت او به سوي خير و كمال بي نهايت است. و طبع منطق پذيرا و صداقت و ‌خلوص او موجبي براي حركت و گرايش او به سوي رشد است. تمايلات معنوي او در اين مرحله اوج مي‌گيرند. حفظ و احياي ارزش هاي الهي و ايده آل هاي اخلاق در اين سن رشد مي يابند. به پاكدامني و صفا، به ‌عدالت و انصاف ميل پيدا مي‌كند و ديدن ناروايي ها و مفاسد او را نگران مي‌سازد. داراي فتوت است و ‌خواستار تحقق فضايل، شيفته فداكاري، تعاون و ايثار است؛ به شرطي كه فطرت و وجدانش آلوده نسازند، او ‌در پي گسترش ارزش هاي ماوراءالطبيعه در مجاورت ايده آل هاي اخلاقي است؛ به شرطي كه معني آنها در ‌ذهن او تبيين گردد.‌

تبيان
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید

151528335311282.png (72×72)15152833280752.png (72×72)151528332808193.png (200×200)151528335309921.png (200×200)151528332806911.png (200×200)


mofos