کیسه های مقعدی سگ
کیسه های مقعدی یا غده های مقعدی دو غده در کنار مقعد حیوان هستند . مواد مترشحه به درون این غده ها غلیظ و بسیار بدبو هستند . اغلب حیوانات (مانند راسو) به هدف علامت گذاری می توانند به صورت ارادی این غده ها را تخلیه نمایند . حیوانات اهلی و خانگی توانایی تخلیه این کیسه ها را به صورت ارادی ندارند . پیاده روی و مدفوع کردن به صورت طبیعی به تخلیه این کیسه ها کمک می کند . معمولا ً حیوانات خانگی توانایی تخلیه کیسه ها را به طور کامل ندارند و غده های انباشته شده موجبات ناراحتی حیوان را فراهم می کنند .
کیسه مقعدی سگ ها

کیسه های مقعدی سگ
سگ هایی که دارای کیسه های مقعدی انباشته شده هستند ، معمولا ً تمایل به لیز خوردن روی پاهای عقبی و کشیدن مقعد خود روی زمین دارند که این حرکت را در جهت تخلیه این کیسه ها انجام می دهند . بعضی از سگ ها مقعد خود را لیس می زنند و برخی دیگر به دنبال دم خود روی زمین می چرخند . گربه ها نیز موهای زیر دم خود را لیس می زنند .
کیسه های مقعدی سگ

اگر کیسه های مقعدی خالی نشوند چه اتفاقی می افتد ؟

این حالت سبب ایجاد یک آبسه می شود که بر روی پوست گشوده می شود . این موقعیت بسیار بسیار دردناک و متعفن و بد بو می باشد و اغلب با بیماره های خونریزی دهنده راست روده اشتباه گرفته می شوند . اگر حیوان به آبسه ناشی از کیسه های مقعدی مبتلا شود ، بایستی بلافاصله بوسیله دامپزشک درمان شود .
کیسه های مقعدی سگ
چه مواقعی باید کیسه های مقعدی را تخلیه کرد ؟

تخلیه کیسه های مقعدی به خصوصیات فردی هر حیوان بر می گردد و هر سه تا شش ماه یکبار به صلاحدید دکتر دامپزشک تخلیه می شوند . یاد آوری می شود جیره غذایی حاوی مقادیر کافی فیبر حجم مدفوع را افزایش داده و و به تخلیه محتویات کیسه کمک می کند .
کیسه های مقعدی سگ