حل یک مساله 120 ساله زیست‌شناسی توسط هوش مصنوعیبه گزارش سرویس علمی ایسنا، این سیستم که توسط محققان دانشگاه تافت در ماساچوست ساخته شده، داده‌های آزمایشات بر روی کرم پهن planaria را که از قابلیت عجیب بازسازی اندام پیچیده‌اش برخوردار است، بررسی کرد. 


دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند مدلی پیدا کنند که این توانایی خارق‌العاده کرم مذکور را توضیح دهد. 
این سیستم که توسط دانیل لوبو، محقق پسادکترای دانشگاه تافتز و از مولفان این تحقیق طراحی شده، با در نظر گرفتن مدل‌هایی کار می‌کند که چگونگی رویداد بازسازی را توضیح داده و آن‌ها را مشمول یک فرایند «انتخاب طبیعی» قرار می‌دهد. 

مدل‌های بالقوه در یک شبیه‌ساز مجازی اجرا می‌شوند که آزمایشات مختلف بر روی کرم planaria را شبیه‌سازی می‌کند. سپس این نتایج با نتایج تجربیات منتشر شده که کرم مذکور در آن‌ها به چند قطعه تقسیم شده یا با دارو و اصلاح ژن مورد دستکاری قرار گرفته و در نهایت مجددا بطور کامل بازسازی شده بود، مقایسه شد. 
در هر چرخه، مدل‌های بالقوه‌ای که از تناسب بیشتری با نتایج برخوردار بودند، با یکدیگر پرورش یافته و مدل‌های جدیدی را تولید کردند و مدل‌های غیردقیق‌تر کنار گذاشته شد. این فرآیند تا زمانی که مدل‌ها به شکل کاملا تکامل‌یافته دربیایند، تکرار شد. 

سیستم هوش مصنوعی با استفاده از این فرآیند توانست مدلی را ایجاد کند که تنها طی 24 ساعت به درستی همه 16 تجربه موجود در مجموعه داده‌ها را پیش‌بینی کند. 
به گفته محققان، در نهایت سیستم‌های هوش مصنوعی خواهند توانست به محققان در تولید فرضیه‌های بدیع در مورد مسیرهای رشد که از طریق آزمایشات قابل تائید هستند، کمک کند.