قطره آموزش ادرار برای سگ قطره آموزش ادرار برای سگ
این محصولقطره آموزش ادرار برای سگ  برای آموزش ادرار به توله سگ ها و سگ های بالغ میباشد.
قطره آموزش ادرار برای سگ قطره آموزش ادرار برای سگ

این محصول را میتوان برای داخل و خارج از خانه استفاده کرد.
قطره آموزش ادرار برای سگ

شما میتوانید برای بهتر شدن عملکرد این محصول بعد از اینکه سگ شما ادرار کرد به او یک عدد جایزه نیز بدهید.قطره آموزش ادرار برای سگ قطره آموزش ادرار برای سگ

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | قطره آموزش ادرار برای سگ ها