گاهی تصاویر و عکس هایی عجیب و غریب از حیوانات بزرگ و غولپیکر رو مشضاهده می کنید و پیش خود فکر می کنید که این عکس ها فتوشاپی هستند و یا اینکه از سیاره هایث دیگری امدند اما در واقعیت اینگونه 


نیست و هنوز هم حیوانات غولپیکر و بزرگی هستند که رکورد دار هستند و روز کره ما زندگی می کنند و انسان ها هم به انها دسترسی دارند که در ادامه تصاویر این حیوانات رو مشاهده می کنید

نارگیل خرچنگ 1 متر
کرم خاکی در استرالیا: 4 متر

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

چینی سمندر غول: 1 متر طول

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

پروانه غول پیکر : 30 اینچ طول

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

ستاره دریایی 60 اینچ در قطر

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

حلزون غول پیکر آفریقایی: 20 اینچ طول دارد

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

غول پیکر آب شیرین نوعی ماهی پهن برقی: 600 پوند

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

قورباغه جالوت: 3 پوند است

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

مار آناکوندا: 12 متری

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

مین راگون گربه غول پیکر : 14 کیلو

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

رطیل جالوت: 30 سانتی متر

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

سگ بزرگ دانمارکی: 2.21 متر است.

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

گاو هلشتاین : بیش از یک تن است

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

خرگوش غول پیکر بیش از 10 کیلویی

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

غول پرپا آمازون: 30 اینچ طول دارد

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

خرچنگ عنکبوتی ژاپنی: 19 کیلو

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

روباه پرنده از مالزی - 1.7 متر طول بال های هواپیما

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

چین خوک 900 کیلو

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)

بروتوس عروس دریایی 5.5 متر طول

20 حیوان واقعی غول پیکر (عکس)