تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
گروهی از اعضای انجمن های حمایت از حیوانات و دوستداران محیط زیست از استان های مختلف کشور در اعتراض و انتقاد به سگ کشی، دیروز شنبه مقابل ساختمان شهرداری شیراز تجمع کردند.
پس از اجتماع این گروه مقابل شهرداری شیراز، معاون اجرایی و خدمات شهرداری شیراز در جمع معترضان حاضر شد و ضمن ناپسند خواندن نابود سازی و سگکشی به شیوه های غیر متعارف از پیگیری این موضوع خبر داد. 


بر اساس بند 15 ماده 55 قانون شهرداری ها، وظیفه معدوم سازی سگ های ولگرد براساس شرایط و ضوابطی برعهده شهرداری های سراسر کشور گذاشته شده است.


بر اساس این دستورالعمل مرکز کنترل جمعیت حیوانات مزاحم باید دارای محل نگهداری حیوانات مزاحم باشد که در شهرداریهای دارای مجوز کارگروه استانی ایجاد می شود و این محل باید در خارج از محدوده مناطق مسکونی که به تایید کارگروه شهرستان رسیده باشد مکانیابی شده و واجد مشخصات خاصی باشد.


همچنین مرکز کنترل معیت حیوانات مزاحم دارای واحد زنده گیری است با حضور افراد آموزش دیده شامل کاردان دامپزشکی، نیروی کارگر کارآزموده ، مامور تیرانداز با سلاح بیهوشی و دامپزشک به عنوان مسئول فنی طرح تشکیل می شود. عکس های رضا قادری عکاس ایرنا از این تجمع را در زیر می بینید.
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد
تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


PersianPet Forum - www.mypet.ir http://persianpet.org/forum/thread155675.html#ixzz3XpgkpbR0 
Under Creative Commons License: Attribution 
Follow us: @persianpet on Twitter | mypersianpet on Facebook


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد


تجمع در اعتراض به کشتار حیوانات در مشهد