یکشنبه 23 فروردين ماه

آب فشانی فیل ها به روی توریست ها (تایلند)
یکشنبه 23 فروردين ماه

یکشنبه 23 فروردين ماه

اندازه گیری وضعیت سلامت و جسمی حیوانات در باغ وحشی در کره جنوبی
یکشنبه 23 فروردين ماه

یکشنبه 23 فروردين ماه

انتقال مجسمه یک استعمارگر بریتانیایی از محوطه دانشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی
یکشنبه 23 فروردين ماه

فوتبال بازی نوجوانان در توفان شن در شهر دیار بکر ترکیه
یکشنبه 23 فروردين ماه

شهر آبی هند . شهر جودپور در ایالت راجستان هند به شهر آبی معروف است. بسیاری از هندوها خانه های خود را به رنگ آبی تزیین کرده اند
یکشنبه 23 فروردين ماه

اعتراض جوانان فلسطینی به شهرک سازی های اسراییل (کرانه غربی)
یکشنبه 23 فروردين ماه

یکشنبه 23 فروردين ماه

آغاز فروش ساعت های هوشمند اپل (لندن)
یکشنبه 23 فروردين ماه

آسام هند
یکشنبه 23 فروردين ماه

نیروهای عربستان در مرز یمن
یکشنبه 23 فروردين ماه

کارگر چینی در حال کار بر روی یا جاده در دست احداث در کنار کوه
یکشنبه 23 فروردين ماه

شیرجه به داخل دریای مدیترانه از ساحل غزه
یکشنبه 23 فروردين ماه

بدون شرح!
یکشنبه 23 فروردين ماه