پوزه بند برای سگ هاپوزه بند همراه با بند قابل تنظیم برای سگ ها در همه سایز 


پوزه بند برای سگ ها

پوزه بند برای سگ ها 

این محصول برای همه سگ های پوزه دار کارایی دارد 


پوزه بند برای سگ هابرای این که سایز های این پوزه بند متفاوت میباشد خرید فقط از طریق مراجعه حضوری میباشد پوزه بند برای سگ هاپوزه بند برای سگ ها


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | پوزه بند برای سگ ها در سایز ها مختلف