اسپری گره باز کن موی سگ و گربه


این محصول اسپری گره باز کن موی سگ و گربه برای سگ ها و گربه هایی که دارای موهای بلند و و گره خورده میباشد بسیار کارایی دارد اسپری گره باز کن موی سگ و گربه

اسپری گره باز کن موی سگ و گربه این محصول که از پرشینن پت خریداری میکنید هم برای سگ ها و هم برای گربه ها اسپری گره باز کن موی سگ و گربه میباشد این 

محصول را میتوانید از 


15 سانتی متری بر روی موهای پت خوداسپری گره باز کن موی سگ و گربه  اسپری کنید 
175 میلی لیتری برای سگ ها و گربه ها قابل استفاده برای موهای خیس و خشک سگ ها اسپری گره باز کن موی سگ و گربهاین محصولاسپری گره باز کن موی سگ و گربه  که اندازه ان 175 میلی لیتر میباشد مخصوص سگ ها و گربه های موبلند میباشد اسپری گره باز کن موی سگ و گربهفروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | اسپری گره باز کن موی سگ و گربه