شیشه شیردهی توله سگ و گربه ها -فرپلاست رسید  محصول فرپلاست ایتالیا از مواد اولیه بهداشتی درجه به همراه شیشه شور و یک سرشیشه اضافه

شیشه شیردهی توله سگ و گربه ها -فرپلاست رسید


مناسب برای شیر دهی با شیر خشک و شیر تازه 

برای استفاده از این محصول ایتدا با یک سوزن داغ نوک سرشیشه را سوراخ کنید 

سپس برای شیر دهی توله ها 
شیشه شیردهی توله سگ و گربه ها -فرپلاست رسید استفاده نمایید شیشه شیردهی توله سگ و گربه ها -فرپلاست رسید


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | شیشه شیردهی توله سگ و گربه ها -فرپلاست