این محصول ضد مورچه ظرف اب و غذای Super nova 280 ضد مورچه برای سگ و گربه های برای سگ های بالای 30 کیلو گرم و گربه ها مناسب 

میباشد.ظرف اب و غذای Super nova 280 ضد مورچه برای سگ و گربه های

این محصول ظرف اب و غذای Super nova 280 ضد مورچه برای سگ و گربه های به دلیل شکل خاصی که دارد و نوع شیپ مخصوص باعث جلوگیری از جمع شدن مورچه ها در کنار غذای سگ و 

گربه ها 
ظرف اب و غذای Super nova 280 ضد مورچه برای سگ و گربه های


میباشد 


این محصول که از پرشین پت تهیه میکنید ساخت فرپلاست ایتالیا میباشد .کف این محصولظرف اب و غذای Super nova 280 ضد مورچه برای سگ و گربه های


همراه با پلاستیک مخصوص میباشد که برای جلوگیری از لغزش میباشد 


ظرف اب و غذای Super nova 280 ضد مورچه برای سگ و گربه هایاین محصول 2.7 لیتر اب در خود جای میدهد 

فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | ظرف اب و غذای super nova 280 ضد مورچه