مکمل دارویی برای رشد عضلات و استحکام مفاصل سگهای


داروی منحصربفرد تشکیل شده از گوشت نیوزلد و کربوهیدرات - امینه اسید ها مواد معدنی انزیم ها اسید نوکلئیک و کلوگوز امیز و گلوکان میباشد 
مکمل دارویی برای رشد عضلات و استحکام مفاصل سگهای
مکمل دارویی برای رشد عضلات و استحکام مفاصل سگهای موارد استفاده :بهبود مفاصل ازبین رفته در سگ های جوانتقویت مفاصل در سگ های ورزشی با فعالیت بالا رفع مشکلات مفصلی و 

استخوانی ناشی از تغییرات پاتولوژیرفع 

آرتوروز در سن بالا 

مکمل دارویی برای رشد عضلات و استحکام مفاصل سگهای


1.5 قرص به ازای هر سگ 10 کیلویی 


مکمل دارویی برای رشد عضلات و استحکام مفاصل سگهای


مامان جونم دوستت دارم ،الان حالم بهترهتو بهترینی پرشین پت 


فروشگاه وسایل حیوانات خانگی | پت شاپ پرشین پت | مکمل دارویی برای رشد عضلات و استحکام مفاصل 520 گرمی 225 قرص